ד. לפי מה נקבעות דרגות הקירבה להקב''ה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - דברים ד. לפי מה נקבעות דרגות הקירבה להקב''ה
תוכן עניינים

--------

ההתבוננות דלהלן תועיל לאופן של אדם שמצבו הוא: שואף לגדלות אמיתית בתורה ומידות אלא שמעורב בשאיפתו יצר התחרות והנצחון, ואין דברינו אמורים ללקוי בקינאה באופן ששאיפתו לגדלות היא לשם כבוד גרידא, ובודאי שאין דברינו ללומד על מנת להתייהר ולהתרברב על חבריו, וכל שכן שאין דברינו אמורים ללומד על מנת לקנטר חלילה.

ובכן מה שיש להתבונן הוא: לפי מה נקבעות דרגות הקירבה להקב''ה.

גם כשמעורב בקינאה לתורה ומידות, תחרות ותאוות הניצוח הנובע מגאווה, ברור הוא שהמקור לאותה קינאה הוא הרצון להתקרב להקב''ה. שהרי סוף סוף אדם הרוצה להתעלות בתורה ומידות, ומבין שאין יקר ומעולה יותר מתורה ומידות, באופן טבעי נוצרת בו קינאה, אחר שלזה הוא שואף כי את זה הוא מעריך, וכמו כן על זה הוא משקיע ימים ולילות להשתלם, וכל מדריגה נוספת חשובה לו יותר מעולם ומלואו.

ואם כן, מאחר ומקור קינאה זו נובע מרצון להשתלמות, נתבונן מאין נובע הרצון להשתלמות, מהו הדוחף את האדם להשתלם בתורה ויראת שמים.

פשוט הוא שהדוחף הוא האמונה.

האדם מאמין בב' עולמות, מאמין הוא שהעולם הזה אינו אלא כפרוזדור בפני עולם הבא, ועל האדם מוטל כאן להכין עצמו להיות ראוי לשכרו בעולם הבא בבחינת ''שכר-עבודה'' ולא בבחינת ''נהמא דכיסופא''.

ועל אמונה זו אדם משקיע את כוחו ומרצו כדי לזכות לכל הטוב הצפון לצדיקים לעולם הבא. [ברור שזו לא המדריגה הגבוהה כמו מי שזכה ללמוד תורה לשמה ללא מטרת שום שכר - גם לא לשם שכר עולם הבא, אולם לפחות חייבים להתחיל במדריגה זו של שכר עולם הבא].

האמונה הפשוטה וברורה לכל אחד, שהעיקר הוא למצוא חן בעיני ה', וכפי דרגת מציאת החן בעיני ה' כן היא הקירבה לה'.

דרגת מציאת החן בעיני ה' נקבעת ונמדדת לפי ההשתדלות המאמץ וההתמודדות, והראיה - נח, על נח נאמר בתורה לדורי דורות: ''ונח מצא חן בעיני ה''', ויש דעה שאילו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום. ועם כל זה, כיון שבדורו עמד בנסיונות בני דורו, והשתדל בכל כוחו להגיע למה שהגיע - לנצח נכתב עליו אות הצטיינות שמצא חן בעיני ה'.

וברור שההשתדלות צריכה להיות כפי הנתונים שהאדם מתאים ומוכשר להם, שמתוכם הוא יכול להבין מה רצון ה' ממנו, ואילו החומד להיות בתפקיד מסויים שלא כפי הנתונים שהוא נתון בהם ללא ספק שאינו ממלא את תפקידו.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן