ד. כשאין האדם מצליח לשבור חומריותו ולהוציא נשמתו מכלאה, מתחסד עמו הקב''ה ומייסרו ובכך שובר את גופו וחומריותו, ואז ממילא פורצת הנשמה ממאסר כלאה לערוג ולכסוף לה'

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - בראשית ד. כשאין האדם מצליח לשבור חומריותו ולהוציא נשמתו מכלאה, מתחסד עמו הקב''ה ומייסרו ובכך שובר את גופו וחומריותו, ואז ממילא פורצת הנשמה ממאסר כלאה לערוג ולכסוף לה'
תוכן עניינים

--------

כשזוכה האדם, ומצד עצמו מתבונן ומייסר את עצמו ומגביר את השכל על החומר ונדבק בבוראו, וזה יכול להיות מתוך התעוררות שבאה לו מעסקו בספרי מוסר, או מסיבת שהיה לו מורה דרך או חברים טובים דרכם הבין את תכליתו, בוודאי שאחד שכזה חכם הוא ולא מחכה שישבור לו הקב''ה את חומת הגוף כדי שתתחזק הנשמה הכלואה בו, אלא עושה זאת האדם מעצמו ובזה מבצע את תכליתו ועושה נחת רוח ליוצרו.

אולם מה יעשה הרוצה באמת לידבק בקונו אלא שנעדרת ממנו האפשרות לממש את רצונו מהעדר מורה דרך, או בפרט אם עברו עליו ימים של ירידה וכשל בהם בחטאים רבים ומתוך כך ניטמטם לבו, שהרי עבירה מטמטמת לבו של אדם, או כמו כן מה יעשה זה אשר התגברות החומריות הינה בתוקף חזק עליו ומושקע הוא בתאוות ומידות רעות מצד מזגו וטבעו ואינו יכול להדבק בבוראו, אזי, כשחפץ בו ה' ורוצה ביקרו ובשלימותו - מייסרהו, ומכך נשבר גופו ונכתת, והחומריות של תאוות ורצונות - במצב כזה של גוף שבור אינה מתעוררת, ואז יכולה לפרוץ נשמתו מתוך מאסרה ולערוג ולכסוף לא-ל חי כרצונה, הרי שבמצב יסורים אכן הגוף בצער, אולם צער זה תכליתו לשמש סיבה לאפשרות הנשמה להשתחרר ממאסר גופה ולהתדבק בקונה, וברוב הפעמים כמעט וזו הדרך הבלעדית להצלת האדם.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן