ד. ''יראה'' לעומת ''ידיעה''

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - ויקרא ד. ''יראה'' לעומת ''ידיעה''
תוכן עניינים

--------

וזהו שתובע הפסוק ישעיה (כט, יג-יד): ''ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה, לכן הנני יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא''. ועל כך היה אומר הגר''ל חסמן זצ''ל: ותהי ''יראתם'' - ישנה יראה, אולם דומה כאילו וזו יראה ואינה אלא ''מלומדה'', קוראים לעצמם יראי שמים, ואף נפגעים מאד כשיאמרו להם שאינם יראי שמים, אולם זו יראה מלומדה, יראה של הרגל שאינה מביאה לשינוי המעשים.

ויותר נכון לקרוא לזה ''ידיעה'', יודעים שיש עונש אולם אין מתפעלים ומתרגשים מהעונש, וגם כאשר מתפעלים ומתרגשים מאימת דינו של הקב''ה כאשר רואים אסונות ופורענויות בעולם אצל בני אדם אין זו יראה, והיינו משום שמצמצמים את יראתם לירא מהעונש והפורענות בלבד מבלי להתבונן במורא המעניש מכח עוצמתו ויכולתו להעניש, ולהבדיל, הוא כדוגמת הכלב דכאשר זורקים עליו אבן או מקל קם בזעם על המקל והאבן וראייתו קצרה מלראות מי הוא שזרקה עליו. (כידוע ממשל ה''חפץ חיים'' גבי ''פני הדור כפני הכלב'') כן הוא במורא העונש - מצות אנשים מלומדה - יראים מן העונש ומפחדים מהמכה, ולא מתבוננים לירא מעוצם בעל המכה ויכולתו להעניש, המורה על שלטונו הבלעדי בבריאה, ואשר עיניו פקוחות על כל דרכי בני אדם לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו, ולא עוד אלא שיראת ה' ''מלומדה'' מבלי שיחדש בה האדם הרגשו בכל פעם - מסלקת ודוחה את היראה הראויה וכמו שיתבאר להלן.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן