דף השער

תוכן עניינים

--------

"בָּרוּךְ הַנֹתֵן לַיָּעֵף כֹּחַ, וּלְאֵין אוֹנִים עָצְמָה יַרְבֶּה" (ישעיהו מ' כ"ט).

עזרי מעם ה' בעזרת ה' יתברך עושה שמים וארץ

ספר
אמרי יחזקאל

אקטואליה מזוית אחרת, כולל: דברי חיזוק, רעיונות מוסר, והשקפת התורה על ג' יסודות שעולמנו מושתת עליהם: תורה - עבודה - וגמילות חסדים ובסופו: אוצר מאמרים נפלאים בעניני השגחה פרטית, שכר ועונש. והוא חיזוק גדול להיות בעל אמונה לפני שוכן מעונה. בהסברה בהירה ומיוחדת לבני דורנו.

נערך בעזרת החונן לאדם דעת הצב"י - יחזקאל ס'. נ"י.

מהדורה חדשה ומתוקנת סיוון תשע"ב חודש מתן תורה.

"הַחֲזֵק בַּמּוּסָר אַל תֶּרֶף נִצְּרֶהָ כִּי הִיא חַיֶּיךָ". (משלי ד' י"ג).

© - מאחר והושקע עמל רב בהוצאת ועריכת הספר, אין רשות על פי דין תורתנו הקדושה, ולהבדיל על פי הזכויות הבינלאומיות לצלם או להדפיס את הספר, ואפילו חלקית, ללא רשות בכתב מהמחבר!

"וּשְׁאֵרִית יִשְׂרָאֵל לֹא יַעֲשׂוּ עַוְלָה". (צפניה ג' י"ג).

כל המעוניין ליטול חלק בהפצת התורה בישראל, ולהזכיר שמו, או שמות קרוביו וידידיו בספרים הבאים בעז"ה לזיכוי הרבים למטרת ברכה, הצלחה, ישועה, פרנסה טובה, רפואה שלימה וכ"ו או להנציח את זכות הלימוד לעילוי נשמת נפטרים יפנה למחבר: 03/9090507 וכל המזכה את הרבים, זכות הרבים תלויה בו.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יחזקאל ס' שליט''א
אמרי יחזקאל

הרב יחזקאל ס' שליט"א
מהדורה חדשה ומתוקנת סיוון תשע"ב חודש מתן תורה
אוצר מאמרים נפלאים בעניני השגחה פרטית, שכר ועונש.
דברי חיזוק, רעיונות מוסר, והשקפת התורה
בהסברה בהירה ומיוחדת לבני דורנו.
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן