דם המציצה בעפר

תוכן עניינים

ההלכות לדעת הרב עובדיה זיע"א בלבד.
--------

אחר שהמוהל מצץ את הדם ממקום המילה, מותר לו לרוק את הדם לכלי שבו העפר, ואין לחוש לאיסור מגבל. ואף שבארנו לעיל במלאכת לש, שנתינת מים לבד בקמח, אסורה מדרבנן, מכל מקום כאן שאינו נותן ממש בידיו, הרי זה ''פסיק רישיה דלא ניחא ליה בדרבנן'' שמותר, כמבואר בהרחבה לעיל בהלכות בישול. ובפרט שאין ברקיקת דם המציצה בעפר שיעור של מגבל. (שואל ומשיב, בית מאיר, זכר שמחה, כורת הברית לרבי אליהו פוסק, יד שאול, עץ חיים, קרן לדוד, משנה ברורה (שכא ס''ק נז) ועוד. שבת ד רפז)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל מחבר
סדר היום בהלכה ובאגדה

כסלו התשע"ג
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן