דבר תורה קצר על פרשת נשא

תוכן עניינים

--------

{"וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר: דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם אִישׁ אִישׁ כִּי תִשְׂטֶה אִשְׁתּוֹ וּמָעֲלָה בוֹ מָעַל" (ה, יא-יב)}

בפרשה מסופר על דין אישה סוטה, כלומר אדם שחושב שאשתו זנתה תחתיו לוקח אותה לכהן ושם פורעים שער ראשה והכהן לוקח את שם ה' הכתוב על הקלף ושם אותו במים, ונותן לה לשתות את המים. אם היא זנתה מתה מיד מייסורים, אך אם היא לא זנתה זוכה בפרי בטן, ואפילו אם הייתה עקרה זוכה לילד.

אך נשאלת השאלה מה פתאום שתקבל פרס? הרי סוף סוף גרמה שיחשדו בה? על שום מה היא תזכה?

והתשובה מדהימה- בגלל שהיא עברה ביזיונות ושתקה- הקב"ה נותן לה פיצוי כה גדול.

רואים מפה יסוד גדול שאדם שמתבזה ושותק יש לו מעלה גדולה כמו שנאמר בתהלים: "תולה ארץ על בלימה", שהקב"ה מחזיק את כל העולם על בלימת פיו של אדם שלא מחזיר לשני, עד כדי כך מעלתו גדולה.

וידוע הסיפור שבא אדם אחד למרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א, וביקש ברכה לילדים כי הרבה זמן אין לו, ענה לו הרב שילך לבקש ברכה ממי ששותק מתי שמבזים אותו.

ואותו איש מצא אדם כזה וביקש ממנו ברכה ואכן אחר שנה נולד לו ילד. כי מתי שאדם שותק אף על פי שיש לו מה להחזיר זו עת רצון שיכול לבקש בקשה מה'.

וסיפר חתנא דבי נשיאה הגאון הרב יצחק קולדצקי שליט"א, שלחפץ חיים היה פנקס שכל פעם שהיו מעליבים אותו היה רושם זאת פנקס.

בסוף שנה אחת הסתכל וראה שבאותה שנה לא היה לו שום ביזיון והצטער מאד, כי אמר שעל ידי הביזיונות המון עוונות היו מתכפרים לו...

* * *

{"וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר: דַּבֵּר אֶל אַהֲרֹן וְאֶל בָּנָיו לֵאמֹר כֹּה תְבָרֲכוּ אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אָמוֹר לָהֶם: יְבָרֶכְךָ ה' וְיִשְׁמְרֶךָ: יָאֵר ה' פָּנָיו אֵלֶיךָ וִיחֻנֶּךָּ: יִשָּׂא ה' פָּנָיו אֵלֶיךָ וְיָשֵׂם לְךָ שָׁלוֹם: וְשָׂמוּ אֶת שְׁמִי עַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַאֲנִי אֲבָרְכֵם" (ו, כב- כז) }

הברכות הללו כוללות את כל הטוב שבעולם: ריבוי ממון, שמירת הגוף, הארת פנים ונשיאת חן.

אבל כל הברכות הללו נשמרות רק כשיש כלי קיבול ראוי עבורם. ומהו הכלי הזה?

זהו השלום, כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה "לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלום שנאמר ה' יברך את עמו בשלום".

משל למה הדבר דומה- לאדם שמוזגים לו יין משובח ושמן אפרסמון, אבל לו אין אלא כלי סדוק ואחרי מילא את הכלי הכול נשפך לו ולא נשאר לו כלום חוץ ממפח נפש.

ומעלת השלום כה גדולה עד שבפרשה מצינו שהקב"ה אמר "מוטב שימחה שמי במים ויהיה שלום בין איש לאשתו".

ומעלת אהרון הכהן הייתה שהמשנה אומרת עליו באבות (פרק א משנה י"ב) שהיה אוהב שלום ורודף שלום.

ואומר בעל הטורים ששלום בגימטרייא שוה "עשו" (376) לרמוז לנאמר בפרקי אבות "הוי מקדים בשלום כל אדם" ורש"י מפרש אפילו גוי. ומסופר על אחד שנכנס לאור שמח וראה מעגל של ריקוד מוזר:

האור שמח מחזיק בידו האחת יד איש ובידו השניא יד ילד ובין האיש לילד היתה אשה.

ושאל לפשר הדברים וענה האור שמח- שהזוג רצה להתגרש אז אמרתי לילד שיהיה יתום מעכשיו כי הוריו יתגרשו, אז בכה המון, וראתה זאת אמו והחליטה לחזור לבעלה והתחלנו לרקוד משמחה... (מתוך "מנחת אשר", ו"כתונת פסים")

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יוסף דהן שליט''א
מיד מלכים - על התורה

הרב יוסף דהן שליט"א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן