דבר תורה קצר על פרשת נצבים

תוכן עניינים

--------

{"אַתֶּם נִצָּבִים הַיּוֹם כֻּלְּכֶם לִפְנֵי ה' אֱלֹהֵיכֶם רָאשֵׁיכֶם שִׁבְטֵיכֶם זִקְנֵיכֶם וְשֹׁטְרֵיכֶם כֹּל אִישׁ יִשְׂרָאֵל" (כט, ט)}

מובא בספר "תכלת מרדכי" פירוש בדרך רמז לגבי ענין התשובה, שהרי פסוק זה מרמז לראש השנה שבו כולם ניצבים לדין לפני ה' וכל אחד מצפה למחילתו מאת הקב"ה.

ועבור מחילה יש צורך בתשובה- ובפסוק יש רמז לגורמים שיכולים לעזור-

{"ראשיכם"}- על ידי המח שבראש, על ידי מחשבה ועיון, התבוננות נפש אדם מחליט לחזור בתשובה.

{"שבטיכם"}- שבט הוא שוט ההלקאה, יש כאלה מתעוררים ומתחזקים דווקא כשיש ייסורים.

{"זקניכם"}- יש שאחרי שרואים שהם מבוגרים כל כך, וקרובים לסוף אז מחליטים לחזור בתשובה לאביהם שבשמים, כי יודעים שיום הדין בעולם הבא קרב.

{"שוטריכם"}- האנשים שמטיפים לאחרים וכך הם בעצמם משתפרים. כל אלו בשאר ימות השנה אבל לקראת ראש השנה אין משהו מעורר יותר מחשיבה על יום הדין הנורא ותוצאותיו- על ידי זה "כל איש ישראל" שב מיד בתשובה. (מעיין השבוע)

* * *

{"וְאַתָּה תָשׁוּב וְשָׁמַעְתָּ בְּקוֹל ה' וְעָשִׂיתָ אֶת כָּל מִצְוֹתָיו אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם" (ל, ח)}

אומר הבן איש חי שכתבו המקובלים שאם אדם עשה עוון ביום, יתוודה עליו בו ביום ולא יחכה עד הלילה.

והסיבה לכך משום שביום שולטת מידת חסד ובלילה יש דין, אז יותר קל שיכופר לו במידת החסד ביום ולא בלילה שאז יותר קשה כדי להתכפר, כי כדי לכפר צריך לנהוג בו במידת החסד- לפנים משורת הדין. כתוב בילקוט שמעוני (ישעה סה,א) "נדרשתי ללוא שאלו, נמצאתי ללא בקשני"- משל למה הדבר דומה- לשיירה שהלכה בדרך וחשכה עליהם הדרך, הבחין בהם שומר הלילה שהיה שם.

הציע להם- "אולי תיכנסו פה איתי כך תהיו מוגנים מפני הליסטים והחיות?"

ואמרו לו בשלילה- "אין דרכה של שיירה ללכת לשומר".

וכשהמשיכו בדרך הגיע אישון לילה, ואז חזרו אחורה לביתן השומר וביקשו להיכנס.

אמר להם השומר- "אין דרכו של השומר להכניס שומרים בלילה, בשעה שביקשתי להכניס אתכם לא רציתם עכשיו אני איני יכול לכם". כך אמר הקב"ה לישראל "שובו בנים שובבים", "דרשו ה' בהימצאו" ולא היו מבקשים לשוב, אך שנמסרו לכליה מיד אמרו "למה ה' תעמוד ברחוק..." כך ישראל, אומר הבן איש חי, אם עושים תשובה בו ביום הרי זה כאילו הם מוזמנים. אך אם מחכים ללילה, שבו שולטים הדינים- התשובה היא "אין לי רשות לפתוח לכם". (מתוך קובץ "אש דת", הרה"ג ר' שלמה לוונשטיין שליט"א)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יוסף דהן שליט''א
מיד מלכים - על התורה

הרב יוסף דהן שליט"א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן