דבר תורה קצר על פרשת נח

תוכן עניינים

--------

{"נֹחַ אִישׁ צַדִּיק תָּמִים הָיָה בְּדֹרֹתָיו" (א, א)}

התורה מעידה שנח היה איש צדיק ותמים. ועוד מסופר שאחר שיצא מהתיבה מיד זרע גרעין של עץ גפן ובאותו יום הוא גדל והניב ענבים ואז סחטם ונעשה יין, שתה והשתכר, וקרה המעשה הנורא...

שואלים המפרשים למה הקב"ה לא מנעו מלשתול העץ הרי ידע שבגללו הוא יעשה עבירה?

אלא שאמרו חז"ל "הבא לטמא פותחין לו" (יומא לח ע"ב), אדם שהולך נגד כיוון התורה אז נותנים לו את האפשרות, אפילו עד לעבירה חמורה. ואילו "הבא ליטהר מסייעין לו" (שם).

נמצא שיש השפעה גדולה לרצון של האדם אם לטוב ואם למוטב. כמו שרואים בסיפור הבא המובא במדרש:

אבא אחד שהיה שיכור מאד אהב לשתות יין, אך בניו חששו שהוא יגרום נזק לבריאותו וניסו להניאו מכך בהסבירם לו כמה זה לא טוב אבל שום דבר לא עזר.

יום אחד החליטו לשים אותו בבית קברות ולקושרו שם כך שלא יוכל להשיג יין ויתרגל לחיות בלי יין. וכן עשו. במקביל היתה חבורת שודדים שגזלה חביות רבות של יין והמשטרה רדפה אחריהם. סיכמו השודדים ביניהם להחביא את החביות במקום שבני אדם לא נמצאים שם ולא מצאו מקום מתאים יותר מבית הקברות. מכיון שבאו לשם בשעת לילה מאוחרת לא שמו לב לכך שהניחו את אחת החביות ליד האב השיכור.

למחרת שקם האב השיכור, לפתע גילה כי לידו חבית יין, התחיל לשתות ולהתענג ואז באו בניו להביא לו אוכל וגילו שגם בבית קברות הגיע היין עד אליו...

וכך היה לגבי נח הקב"ה לא מנע אותו "כי הבא ליטמא פותחין לו". וכמו שאמרו חז"ל "בדרך שאדם הולך בה מוליכין אותו" (מכות י ע"ב).

* * *

{"אֵלֶּה תּוֹלְדֹת נֹחַ וגו' אֶת הָאֱלֹהִים הִתְהַלֶּךְ נֹחַ" (ו, ט)}

בנח נאמר "התהלך", ואילו באברהם נאמר "אֲשֶׁר הִתְהַלַּכְתִּי לְפָנָיו" (כד, מ) מה פשר ההבדל?

במדרש רבה מובא משל המסביר את ההבדל:

אבא הלך בדרך עם שני בניו- אחד גדול ואחד קטן, לקטן אמר "החזק את ידי", ולגדול אמר "לך לפנינו". שאל הבן הגדול את אביו "למה אני לא אחזיק את ידך?" ענה לו אביו- "אחיך קטן, ועלול ליפול במכשולי הדרך לכן אני נותן לו יד, אך אתה גדול ויכול להסתדר בלי ליפול לכן לך לפנינו". וכך הוא הנמשל, נח אף על פי שהיה צדיק היה צריך שמירה שלא יכשל באמונתו, לכן "את האלוקים התהלך נח"- הקב"ה שמר עליו ממכשול. אך אברהם אבינו שהיה חזק באמונתו נאמר לו "אשר התהלכתי לפניו", פירוש שאין צריך לחשוש ממכשול וכך גם משמע מלשון רש"י הקדוש שאומר "נח היה צריך סעד לתומכו אבל אברהם היה מתחזק ומהלך בצדקו מאליו".

* * *

{ "וַיָּחֶל נֹחַ אִישׁ הָאֲדָמָה וַיִּטַּע כָּרֶם" (ט, כ)}

אם שותים יין במדה מבוקרת אז יש לו מעלה- נכנס יין יצא סוד, ובמלת יין רמוז מי הם הרמוזים לגלות את סוד ה' -

{י}ראי השם- "סוֹד ה' לִירֵאָיו" (תהלים כה, יד),

{י}שרים- "וְאֶת יְשָׁרִים סוֹדוֹ" (משלי ג, לב),

{נ}ביאים- "כִּי לֹא יַעֲשֶׂה אֲדֹנָי ה' דָּבָר כִּי אִם גָּלָה סוֹדוֹ אֶל עֲבָדָיו הַנְּבִיאִים" (עמוס ג, ז).

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יוסף דהן שליט''א
מיד מלכים - על התורה

הרב יוסף דהן שליט"א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן