דבר תורה קצר על פרשת לך לך

תוכן עניינים

--------

{"וַיֹּאמֶר ה' אֶל אַבְרָם לֶךְ לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ" (יב, א)}

מפרש רש"י - "להנאתך לטובתך".

נשאלת השאלה, הרי הציווי ללכת מעירו זה אחד מהניסיונות, אם כך מתי שאומר לו הקב"ה "להנאתך" זה מקטין את הניסיון?

אלא ההסבר הוא שדוקא זה הוא הניסיון, הקב"ה רצה לבודקו אם עשה את הציווי משום רצון ה' או משום הטובה וההנאה שיקבל, האם יקיים את הנאמר "אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב, על מנת לקבל פרס" (אבות א, ג).

בספר "ענף עץ אבות" מסופר על הגאון מוילנא שחיפשו עבורו אתרוג לארבעת המינים, ובשנת בצורת אחת היה מאד קשה למצוא. סוחרי האתרוגים יצאו מהעיר למצוא והגיעו לערי איטליה, ולא מצאו שום דבר. והגאון שלח שליח מיוחד למצוא אתרוג למצוה אפילו במחיר רב, ואכן הגיע למוכר שלא הסכים למכור לו. שראה זאת השליח אמר לו שהאתרוג מיועד לגאון מוילנא, מיד כששמע זאת המוכר אמר בשביל כבוד הגאון אתן אותו בחינם, אך כל זאת בתנאי שחלקו של הגאון בעולם הבא על המצוה הזאת תהיה שייכת רק לי.

השליח החל ללחוץ את המוכר בסכום גדול אך שום דבר לא עזר. בלית ברירה לקח את האתרוג ובערב החג אמר לגר"א את התנאי שעשה המוכר. ששמע זאת הגאון מיד קרנו פניו ואמר "אני מוכן ומזומן לתת כל זכותי במצוה זו לנותן האתרוג ובלבד שאני יכול לקיים מצות ארבעת המינים כהלכה, לעשות נחת רוח ליוצר הכול".

כך היה אברהם אבינו ע"ה, הלך משום דבר ה' ולא להנאתו שנאמר "וַיֵּלֶךְ אַבְרָם כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר אֵלָיו ה'" (יב, ד).

* * *

{"וְגַם אֶת הַגּוֹי אֲשֶׁר יַעֲבֹדוּ דָּן אָנֹכִי" (טו, יד)}

שואלים המפרשים הרי נגזר על עם ישראל לעבוד בארץ לא להם אז למה המצרים קבלו מכות קשות, הרי הם רק שליחים של הקב"ה?

תירוץ ראשון - לא כתוב איזה עם ישעבד, אז הם הראשונים שהתנדבו, לכן מגיע להם עונש. אבל תירוץ זה דוחקים מפני שסוף סוף מישהו צריך לשעבדם?

אלא משום שיוסף עזר להם להתמודד עם שנות הרעב במצרים, והם היו כפויי טובה שנאמר "וַיָּקָם מֶלֶךְ חָדָשׁ עַל מִצְרָיִם אֲשֶׁר לֹא יָדַע אֶת יוֹסֵף" (שמות א, ח) ויש מי שאומר זה היה מישהו שעשה עצמו כאילו לא מכיר את יוסף, לכן על שהיו כפויי טובה נענשו.

תירוץ שני – על פי משלו של המגיד מדובנא:

אדם לוה כסף מחברו, אך לא היה לו אחר כך מאיפה להחזיר, אי לכך השופטים קבעו - "אנו מעכלים לך חפצים מהדירה בתור פיקדון עד שתשלם במזומן".

וכן היה. באו מיד קבוצת שוטרים לביתו והתחילו להוציא שטיחים, רהיטים, תמונות תכשיטים ושמו בבית של אשת ראש השוטרים...

או אז שמחה מאד ואמרה "סוף סוף השכר שמגיע לנו על כל עבודתנו הקשה!". אך השוטרים השיבו לה "לא זה לא שלכם, זה רק פיקדון עד שהבעל חוב ישלם כל החובות".

והנמשל - המצריים קיבלו פיקדון את עמ"י, אך הם מעלו בו כגון שהשליכו הילדים ליאור, הטילו עבודות הנשים על האנשים ולהפך, ומיררו את חייהם בעבודת פרך, ולכן הם נענשו, על המעילה בפיקדון. (זיכוי הרבים)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יוסף דהן שליט''א
מיד מלכים - על התורה

הרב יוסף דהן שליט"א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן