דבר תורה קצר על פרשת בראשית

תוכן עניינים

--------

{"בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ" (א, א)}

מפרש רש"י שכל מה שיש בעולם נברא לשתי מטרות:

1] התורה שנאמר "ה' קָנָנִי רֵאשִׁית דַּרְכּוֹ קֶדֶם מִפְעָלָיו מֵאָז" (משלי ח, כב).

2] וישראל שנאמר "קֹדֶשׁ יִשְׂרָאֵל לַה' רֵאשִׁית תְּבוּאָתֹה" (ירמיהו ב, ג).

כלומר שמטרת העולם היא בשביל שישראל יעסקו בתורה.

הגמרא במסכת ע"ז (ב ע"א) אומרת שלעתיד לבוא מביא הקב"ה ספר תורה ומניחו בחיקו, ומכריז "כל מי שעסק בתורה יבוא וייטול שכר!". מיד מתקבצים גם הגויים (כל אומה לחוד) וטוענים - "ריבונו של עולם הרבה שווקים תיקנו, הרבה מרחצאות בנינו, הרבה כסף וזהב הרבינו, והכול לא עשינו אלא בשביל ישראל שיעסקו בתורה, מגיע לנו שכר!".

אמר להם הקב"ה- "שוטים שבעולם כל מה שעשיתם, בשבילכם עשיתם...".

וכך כל אומה טוענת והקב"ה משיב אותו דבר.

שואל המגיד מישרים הרב יהודה יוספי שליט"א על המדרש שתי שאלות:

1] הרי מדובר בעולם האמת וכי הם יבואו לשקר את הקב"ה שהכול עשו בשביל ישראל?

2] ועוד הקב"ה היה צריך לומר להם "שקרנים" ולא שוטים!

אלא ההסבר הוא, כאן בעוה"ז הרבה מבולבלים, לעתיד יתברר שכל מה שנעשה בעולם נעשה בשביל ישראל שילמדו תורה, ואם כן כל אומות העולם יקפצו על העגלה הזאת - יאמרו הרי הכול נעשה בשביל ישראל ובזכותנו הם עסקו בתורה.

ואז אומר הקב"ה נכון הכול נעשה לישראל, אבל אתם לא התכוונתם לזה, לכן לא מגיע לכם שכר!

ואם כן ב' השאלות מתורצות:

אכן הגויים בכלל לא משקרים כי באמת הכל היה לישראל, אבל שכר לא מגיע להם כי התכוונו לעצמם, לכן הקב"ה קרא להם שוטים ולא שקרנים.

* * *

{"בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים" (א, א)}

בספר "זיכוי הרבים" מופיעים כמה רמזים על מצות תלמוד תורה:

התורה שבכתב מתחילה באות ב' (בראשית) ושבעל פה מתחילה באות מ' (מס' ברכות "מאימתי") יחד יוצא "בם". וזה מה שתורתנו מצוה "ודברת בם", שנדבר בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה ולא בדברים בטלים.

רמז שני - התורה מסתיימת באות ל' ("לעיני כל ישראל") ומתחילה באות ב' (בראשית) יחד יוצא "לב" לומר שכמו שא"א לנתק חלק אחד מהלב ולהמשיך לתפקד, כך גם בתורה שלנו אי אפשר לנתק את הסוף מההתחלה ולכן מיד בסיום התורה חוזרים שוב לבראשית.

רמז שלישי - התורה מתחילה באות ב' וכן כך כל דף גמרא, ולא באות א', לומר לנו שכמה שנלמד את התורה ונתעלה עמה, עוד לא הגענו לשלמות שהרי אפילו את האות א' לא השגנו עדיין.

* * *

הגאון מוילנא אומר שכל מצוות התורה רמוזות במילת בראשית. קם אחד ושאל את הגר"א איפה רמוז פדיון הבן במלה בראשית?

ענה לו הגאון בראשית ראשי תיבות- {ב}ן {ר}אשון {א}חר {ש}לושים {י}ום {ת}פדה.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יוסף דהן שליט''א
מיד מלכים - על התורה

הרב יוסף דהן שליט"א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן