דבר תורה קצר על מכתב ברכה מהרב הגאון ראש כולל "תורה וחיים" ב"ב הרה"ג רבי שמעון בעדני שליט"א

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר מיד מלכים - על התורה - הרב יוסף דהן שליט"א דבר תורה קצר על מכתב ברכה מהרב הגאון ראש כולל "תורה וחיים" ב"ב הרה"ג רבי שמעון בעדני שליט"א
תוכן עניינים

--------

דברי ברכה ועידוד

כבוד הבחור החשוב יוסף דהאן יצ"ו שלום וברכה וכל טוב סלה.

ראיתי את חיבורך "מיד מלכים" על התורה וכן את ההמלצות החשובות מגדולים וטובים ועיינתי בכמה עלים לתרופה וראיתי בהם דברים חשובים וראוי וטוב לאומרם בשלחן של שבת לתוספת עונג שבת וישר כוחך בזה.

ולא נצרכא אלא לברכה שתוסיף לעלות בתורה ויראת שמים ותזכה לחבר גם בהלכה ובהצלחה רבה בכל העניינים לעבודתו יתברך.

ביקרא דאורייתא
שמעון בעדני

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יוסף דהן שליט''א
מיד מלכים - על התורה

הרב יוסף דהן שליט"א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן