דבר תורה קצר על הסכמת הרב מרדכי אמיתי שליט"א

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר מיד מלכים - על התורה - הרב יוסף דהן שליט"א דבר תורה קצר על הסכמת הרב מרדכי אמיתי שליט"א
תוכן עניינים

--------

בס"ד חודש סיון תשע"ד

"ויוסף הוא הצדיק הוא המשביר לכל הארץ"

הביא לפני חוברת בשם "מיד מלכים",

ועיינתי בה בהתחלה וראיתי בה דברי מוסר מעניינים מאוד.

ותמהתי לראות כמה פעמים חיבר חוברות מעין זו,

הרי הוא עוד תלמיד בישיבה גדולה ויש לו הרבה מה ללמוד גמרא ופוסקים ומתי מוצא לעצמו זמן לעיין בכל לקרוא אותם וללמוד מהם כל זה מרוב השתדלותו ושקידתו בתורה בימים ובלילות. מיני ספרי מדרשים למיניהם וללקט מהם שיחות מוסר בשפה ברורה, להביא בפני הציבור עמנו עמך. אצלו אין בזבוז זמן בלי תורה, כל דקה הוא מנצל לעיין בספרי קודש להפיק מהם תועלת לזכות את הרבים.

ולכן אברך אותו בברכת יישר חיליה לאורייתא ויפוצו מעיינותיו החוצה להגדיל תורה ולהאדירה.

המצפה לגאולה שלימה

ע"י משיח צדקנו במהרה בימינו אכי"ר

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יוסף דהן שליט''א
מיד מלכים - על התורה

הרב יוסף דהן שליט"א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן