דבר תורה קצר על ברכת הסבא ע"ה מסעוד ועקנין ס"ט

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר מיד מלכים - על התורה - הרב יוסף דהן שליט"א דבר תורה קצר על ברכת הסבא ע"ה מסעוד ועקנין ס"ט
תוכן עניינים

--------

ב"ה סדרת ואלה שמות לשנת התשע"ד

אשירה לה' כי גמל עלי ואודה לה' בכל לבי, על שזכיתי לראות את הנכד שלי הבחור ונחמד תפארת בחורים והדרם, צנוע ומעלי מדקדק במצוות ונפשו חשקה בתורה, ותורת אלוקיו בלבו יישר כוחו לאורייתא; התחיל ללקט חידושים ומדרשים עם מה שזכה הוא עצמו לחדש וקרא שם הספר יד מלכים ששמו רמוז במלת יד ר"ת יוסי דהן הי"ו ועתה עומד עוד לחבר ספר על חגי מועדי ישראל.

ויהא רעוא קמי שמיא שיתן לו ה' יתברך רפואה שלימה ובריאות מעליא ויזכה שמעינותיו יפוצו חוצה ויחבר עוד ועוד חוברות של תורה ונזכה כולנו יחד לגאולה שלימה ע"י ביאת משיח צדקנו אמן.

המברכו בהוקרה רבה
הסבא ע"ה מסעוד ועקנין ס"ט

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יוסף דהן שליט''א
מיד מלכים - על התורה

הרב יוסף דהן שליט"א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן