דבר תורה על הקדמת המוציא לאור - מרן החיד''א

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר פני דוד - על התורה למרן החיד''א דבר תורה על הקדמת המוציא לאור - מרן החיד''א
תוכן עניינים

--------

ישתבח אלוהינו המטיב דרכנו וירחיב נחלתינו המזל יאירנו

בשיר ובשבח נגיל ונברך ברוך האל, הגומל חסדים טובים עלינו, ושלח לנו סייעתא מין שמיא לסייע בידינו עת זכינו משכבר והוצאינו לאור את הספר הקדוש "עבודת הקודש " למורינו גאון ישראל הרב חיד"א זצוק"ל, להפיצו בישראל ולחלקו ביעקב ועוד יסייע הקב"ה בידנו .להמשיך להפיצו עד כי תורת רבינו תיהיה נר לרגלי כל דורש השם .

וכידוע כי הרב חיבר כתשעים ספרים בכל מקצועות התורה – ובהם ספרי הלכה וקבלה, דרוש ומוסר, תפילות וחידושים. כתב – יבול מבורך ועצום המצטיין ברבגוניותו וכמו שכתב המלבי"ם בהסכמתו לספרו "שם הגדולים", וזה לשונו: "העיון בספרי החיד"א דומה לכניסה לפרדס אשר בו עצים מכל המינים. רצונך, קטוף מפרי זה, רצונך, הרי לפניך זן אחר".

ועתה אזרנו חיל ועת הזמיר הגיע להוציא לאור את הספר הקדוש "פני דוד" לרב חיים יוסף חיים דוד אזולאי זצוק"ל .והוא פרושים על התורה כסדר הפרשיות .וספר זה אזל מהשוק

ועתה הגיע זמן זריחת שמשו.

וראיתי לרמוז בשם הספר את שמו של הרב המחבר יוסף חיים דוד , והוא כי פני דוד גמטריה עם שני כוללים "יוסף" ,ופני אותיות המילוי ע"ה גמטריה "חיים", "ודוד" מוזכר בשם הספר פני דוד עצמו.

והרני לברך את הרב פנחס ראובן שליט"א אשר מסייע בידינו במלאכת הדפוס ובהפצה להוציא לאור את כתבי הרב חיד"א תהי משכורתו שלמה מעם השם.

ויהי רצון שנזכה להוציא מחדש, תורה זו אורה, את כל ספרי הרב חיד"א .

ואני תפילה לבורא עולם שבזכות הרב חיים יוסף דוד אזולאי זיע"א,ובזכות תורתו הקדושה שיחון עליי השם יתברך ויאיר מזלי בקרוב אמן כן יהי רצון.

כ"ד הקטן המצפה לישועת השם

יובל אבגי בן למו"ר שמעון בר איזה ז"ל

יום הילולת הרב חיד"א יא' אדר

בא סימן שנת "וְהַאֲרַכְתֶּם יָמִים" (לפ"ק)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר - רבינו חיים יוסף דוד אזולאי זלה"ה

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל ר' יובל איבגי שליט''א
פני דוד - על התורה

פנים לתורה רמזים פירושים הערות על התורה כסדר הפרשיות
מרן החיד''א - רבינו חיים יוסף דוד אזולאי זלה"ה

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן