דבר תורה על דפי השער - מרן החיד''א

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר פני דוד - על התורה למרן החיד''א דבר תורה על דפי השער - מרן החיד''א
תוכן עניינים

--------

פני דוד

פנים לתורה רמזים פירושים הערות על התורה כסדר
הפרשיות. ענינים נפרדים ציצים ופרחים מיני דשאים והיו
לאותות עשה להם סימניות אחד קראתיו פני דוד כי הוא
פנים מפנים שונים בדרכים חלוקים ואופנים נבדלים מיני קטני"ות
ויען בושתי ונכלמתי איך אשא פנ"י אפי זוטרי ואראה ואפול על
פנ"י עד שיתפקקו כל חוליות זאת היתה לי שמתי פנ"י לפני"ם
בישראל כפני חמה ב"ו יבא ברנה
נמוקי רבינו ישעיה הראשון מטראני ז"ל
וקצת מפירושי רמזי רבינו אפרים ורבינו מהר"א
גרמיזא בעל הרקח וחברוהי קדישין זי"ע והמה בכת"ובים
וקצת מפירושי גדולי ישראל אשר שמעתי או ראיתי בכ"י דבר
בשם אומרו והיו למאורות נרות המזרחי"ות איכו השתא צהבו פנ"י
על כן אמר לבי בקשו פנ"י דאי לא דלית חספא לא משכחת כתרי
אותיות. יהא רעוא נגד פני עליון את פניך ה׳ אבקש יאר פנ י ו
אתנ"ו סל"ה (לפ"ק) לעלות וליראות על אדמת הקדש ומתורתך
תלמדנו אגדתא ושמעתא אתקוש הויות :

פי המדבר אדם מועט זוטר ובסיר

חיים יוסף דוד בכמה"ר יצחק אזולאי זלה"ה

החיד"א

מתהלך בגן עם קדישי עליונין במעונות אריות:
בדפום המשובח של החכם כמהר"ר אליעזר םעדון נ"י
נדפס פה ליוורנו יע"א

(נוסח השער במהדורה הראשונה בשנת תקנ"ב)

ספר פני דוד

נדפס לראשונה ע"י המחבר בשנת תקנ"ב

ואח"כ הודפס בארץ בשנת תשי"ט

ועתה יוצא לאור מחדש

ספר קדוש זה

לחלוקה ולזיכוי הרבים

ניתן להשיג הספר ע"י המוציא לאור

יובל איבגי

טלפון 08-6763219


" נר ה' נשמת אדם "

ספר זה הודפס לעילוי נשמת מור אבינו ע"ה

רודף צדקה וחסד

מוקיר תלמידי חכמים ומשמשן נאמנה

שמעון בר איזה איבגי ז"ל

נפטר ביום יד' בחשוון תשס"ח

צדקתו עומדת לעד קרנו תרום בכבוד

ותהי נפשו צרורה בצרור החיים

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר - רבינו חיים יוסף דוד אזולאי זלה"ה

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל ר' יובל איבגי שליט''א
פני דוד - על התורה

פנים לתורה רמזים פירושים הערות על התורה כסדר הפרשיות
מרן החיד''א - רבינו חיים יוסף דוד אזולאי זלה"ה

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן