דבר המערכת – ספר הטהרה בהלכה ובאגדה

תוכן עניינים הצג

בכל שאלה בנושא הלכות נידה ואישות ניתן לשאול רב באופן אנונימי לחלוטין בטלפון גם לדעת הספרדים והאשכנזים ולהולכים בשיטות שונות (חב"ד, חסידויות, הרב ווזנאר, אבני שוהם ועוד) – 24 שעות ביממה: 072-2602020 – כמו כן ניתן לשלוח ווצאפ054-319-8126 – המענה בעברית, אנגלית, צרפתית, ספרדית, פורטוגזית, איטלקית, רוסית, יידיש, ערבית ופרסית. כמו כן המוקד מספק מענה הלכתי בכל נושא.

ההלכות בספר זה רק לדעת הרב עובדיה זיע"א

——–

 (( בַּמָּה אֲקַדֵּם ה' אִכַּף לֵאלֹהֵי מָרוֹם (מיכה ו ו), אשר גבר חסדו עלינו, וזיכנו בהפצת סדרת החוברות "בהלכה ובאגדה". ותהילות לאל, זיכנו הבורא והתקבלו החוברות באהבה ובחיבה אצל רבים מאחינו בית ישראל, לרבות גם אצל רבים שעדיין לא זכו להסתופף בחצרות ה'. ויש אשר יְלמדו בהם גם בשיעורים לציבור שוחרי התורה, ולבני הנוער בתלמודי התורה ובבתי הספר. ואין זאת אלא מחסדו וטובו של בורא עולם, שעשה את שאינו זוכה כזוכה, ונתן לנו מתנת חינם מידו הרחבה. הוא היטיב לנו, הוא מיטיב לנו, ויהי רצון שיטיב לנו עוד ועוד, שאין לך הטבה גדולה יותר מלזכות את עם ישראל ולהשיב רבים מעוון. ))

ברוך אלוקינו, שבחר בנו מכל עם, ורוממנו מכל לשון, וקדשנו במצוותיו, ויתן לנו מאהבתו ומחיבתו אלינו "מִשְׁפָּטִים יְשָׁרִים וְתוֹרוֹת אֱמֶת, חֻקִּים וּמִצְוֹת טוֹבִים" (נחמיה ט יג), למען "אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה אֹתָם הָאָדָם וָחַי בָּהֶם" (ויקרא יח ה). ומכל מצוות אלו מתנוססת לה למעלה למעלה מצות "הטהרה", אשר מיום היותנו לעם, במשך כל הדורות, שמרו עם ישראל מצוה זו בכל כוחם עד כדי מסירות נפש עילאית.

נאמר בנביא עמוס (ח יא): "הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה', וְהִשְׁלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ, לֹא רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא צָמָא לַמַּיִם, כִּי אִם לִשְׁמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה'". זכינו ברוך ה', כי בדורנו מתקיימת נבואה זו, ורבים מעם ישראל שבים אל צור מחצבתם וחפצים לקיים את מצוות ה' יתברך. אלא שלעיתים דווקא כשמגיעים לחלק המעשי, נתקלים בקושי מסויים, שכן לא כל אחד בכוחו לפתוח ספר וללמוד את ההלכות, הן מפאת קושי ההבנה של המושגים החדשים לו, והן מפאת קושי הלשון והסגנון, ובפרט בהלכות "הטהרה". ופעמים אף כי יאזור אדם עוז במותניו לשמור את המצוה – כאשר יראה כי רבים הם הפרטים, יחדל מלשמור חלילה. אשר על כן, אחר התייעצות עם גדולי התורה שליט"א, עשינו כאשר הורונו, וכתבנו רק את ההלכות האקטואליות והמצויות כיום , ומכיון שגם בהם רבו ההלכות, לכך הדגשנו בצבע את ההלכות הנחוצות ביותר לזוג המתחיל לשמור את מצות "הטהרה" [סה"כ כ-60 הלכות], למען יֵקַל עליהם קיום המצוה. ולאחר שיתחזקו בקיום המצוה ושמירתה, יוסיפו בעזרת ה' ללמוד גם את שאר ההלכות.

וזאת למודעינו, כי אמנם בחלק מן ההלכות, יש פוסקים שדעתם אחרת, כמו בכל ענייני התורה שיש דעות לכאן ולכאן, אולם על פי עצת גדולי התורה שליט"א, השתדלנו בסיעתא דשמיא לכתוב את עיקרי הדינים ללא תוספת חומרות. מה גם שהחוברת מיועדת אף לציבור המתחילים בשמירת "הטהרה", שבודאי צריכים אנו להזהר שלא להוסיף עליהם חומרות שאינן מעיקר ההלכה. והרוצה להחמיר לעצמו, קדוש יֵאמר לו. וכבר דרשו חז"ל (ספרא שמיני פרשה א ועוד) על אהרן הכהן את הפסוק (מלאכי ב ו): "תּוֹרַת אֱמֶת הָיְתָה בְּפִיהוּ, וְעַוְלָה לֹא נִמְצָא בִשְׂפָתָיו" – תורת אמת היתה בפיהו, שלא טימא את הטהור ולא טיהר את הטמא. ועַוְלָה לא נמצא בשפתיו, שלא אסר את המותר ולא התיר את האסור. ואמרו בירושלמי (תרומות סופ"ה): כשם שאסור לטהר את הטמא, כך אסור לטמא את הטהור. בפרט בעניינים אלו, שבריבוי החומרות, יכולים להגיע למכשולים רבים חס ושלום.

חשוב לציין כי ההלכות שבחוברת, הינם לבני ספרד ולבני אשכנז , ורק כשיש חילוקי דינים בין מרן השלחן ערוך לרמ"א, צוינו חילוקי דינים אלו. כמו כן, ההלכות עברו הגהה מדוקדקת מתלמיד חכם ספרדי ומתלמיד חכם אשכנזי, והעירו את הערותיהם החשובות, ומה' ישאו ברכה.

אין ספק, כי חוברת זו – תועלת מרובה יש בה לעוסקים במלאכת הקודש, מדריכי החתנים ומדריכות הכלות, אשר ההלכות ערוכות לפניהם בשפה קלה ברורה ונעימה, ובכך תֵקַל עליהם המלאכה, ללמד דעת את בני ישראל ובנות ישראל, ה' עליהם יחיו, ומה' ישאו ברכה.

@PicRight(../pics/tahora2/0000.,128) בסיעתא דשמיא הוספנו את "שער האגדה", להבהיר במעט את המעלה והצורך בשמירת "הטהרה". אך ברור, כי אין אנו מתיימרים לבאר את טעמה של המצוה, כי רק "אֱלֹהִים הֵבִין דַּרְכָּהּ וְהוּא יָדַע אֶת מְקוֹמָהּ" (איוב כח כג). ודומה הדבר לאותו אדם שנכנס באחד מן הימים לבית חברו, וראה שלחן ערוך חגיגית, וניחוח צלי מתובל נישא באויר. ידידו בעל הבית מיסב כמלך, ואשתו מגישה לפניו מנה מקושטת ומעוטרת. מיד הרהר הלה בלבו, היאך זכה חברו באשת חיל שאין כמותה, בודאי יש מה לקנאות בו… כעבור זמן קט, השיחה בעלת הבית את דאגתה לתומה ואמרה בצער: "מה לעשות, בעלי חולה ואיבד את תאבונו, אם לא יגרוהו בצבעים ובניחוחות לא יקח לפיו מאומה. רְאֵה כמה אִבד ממשקלו!" או אז התחלף רגש הקנאה ברגש רחמים וחמלה, והחל להודות לבוראו על התאבון הבריא והטבעי שחננו… והנמשל, הן אמת כי המצוות הם מזון הנשמה וקיומו הרוחני של האדם, אך לפעמים זקוקים אנו עדיין לבאר את טעם המצוות ולחזק את רגש הלב בהתלהבות, כי לדאבוננו תאבוננו הרוחני לקה. ודוקא טעם הניחוח והתבלין, יגרמו לנו לפתוח את הפה… לקיים מצוה נפלאה זו. (מחשבת הטהרה)

בהזדמנות זו עלינו להודות בלב ונפש לאיש חיל, רב הפעלים, מזכה הרבים, מוכתר במדות ובנימוסים, חמדת הלבבות, רבי אלעזר שושן שליט"א, אשר פועל רבות למען הגדלת התורה, והכל במאור פנים ושמחה וביראת ה' טהורה מלב טהור, זך ונקי. ישלם ה' פעלו ותהי משכורתו שלימה מעם ה', ויזכו הוא וכל בני ביתו לאורך ימים ושנות חיים בטוב ובנעימים, בבריאות איתנה ונהורא מעליא, אושר ועושר ורוב נחת ושובע שמחות וכל טוב, אמן.

תודתנו נתונה להרה"ג מזכה הרבים הרב זמיר כהן שליט"א, שהואיל בטובו לתת לנו תמונות רבות מספרו המפורסם "המהפך", וכמו כן להרה"ג רבי מאיר שלום ולך שליט"א, על ספרו הנפלא "מחשבת הטהרה", שנעזרנו בו רבות, ישלם ה' פעלם ותהי משכורתם שלימה מעם ה', ויזכו הם וכל בני ביתם לאורך ימים ושנות חיים בטוב ובנעימים, בבריאות איתנה ונהורא מעליא, אושר ועושר ורוב נחת ושובע שמחות וכל טוב, אמן.

אחינו היקרים הי"ו, איש וביתו, בפניה נרגשת פונים אנו אליכם, השתדלו בלימוד ההלכות, למען תשמרו את מצות "הטהרה" כדת וכדין. ובל נשכח כי "כל ישראל ערֵבים זה לזה", נזכור גם את אחינו, חברינו ומכרינו הרחוקים מתורה ומצוות, ונמשוך אף אותם בעבותות אהבה, בלימוד ובהסבר נאות, על מנת שיצטרפו גם הם למעגל שומרי "הטהרה".

ויהי רצון שזכות מצוה זו, תקרב את ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, וכדברי חז"ל בגמרא (נדה יג ע"ב) כי הטהרה מקרבת את הגאולה, ונזכה שיערה עלינו הקב"ה רוח טהרה ממרום, ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים, אמן ואמן.

——–

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס"ד – כל הזכויות שמורות (c) לרב המחבר לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן