דבר גדולי הרבנים הגאונים

דף הבית ספרי קודש אונליין הוראת הרבנים דבר גדולי הרבנים הגאונים
תוכן עניינים
ראש ישיבת באר יעקב

הגאון ר' משה שמואל שפירא שליט"א

מתוך ההסכמה לספר חיים ללא עישון

אודות ענין הסיגריות אשר לצערנו מצוי בקרב בני תורה וכל הרופאים הסכימו כי רב מאד ההיזק לבריאות

ולבד זאת אם מעשן בסמוך לבני אדם או לבני משפחתו לא ימלט שלא ינזקו ממנו וכמה חמור עוון זה וחמירא סכנתא מאיסורא

 

הגאון ר' ניסים קרליץ שליט"א

מתוך ההסכמה לספר חיים ללא עישון

עד ששואלים אותי על יו"ט עדיין איני יודע היתר לעשן בחול אחרי שהרופאים קבעו שזה סכנה איך מותר להביא עצמו למצב של סכנה?

 

הגה"צ ר' מתתיהו חיים סלומון שליט"א משגחי דליקווד ארה"ב

המפורסמות אינן צריכים ראיה הן סכנת רעל עישון הסיגריות הן אזהרות התורה על שמירת הנפש וכבר הערתי כי הרמב"ם כלל יחד "רוצח ושמירת הנפש" הלוא דבר הוא ושורש אחת לאינו שומר נפשו והרוצח זלזול בחשיבות חיי אדם.

 

ר' משה פינשטיין

בשו"ת אגרות משה (חלק חו"מ ב' סימן יח')

אסור למעשנים לעשן אף ברשותם ובביתם אם שייך שאחרים יצטערו או יוזקו ע"י כך ולצאת ידי שמים הם בעצמם צריכים לשלם דמי שומת הצער ואם נחלו מזה דמי ריפוי וגזלנים הם אם אינם משלמים

 

מתוך מכתבתם של גדולי ישראל נגד העישון

חובה על המעשנים להשתדל בכל האפשרויות להגמל מהעישון !!!

אין שום היתר להתחיל לעשן !!!

בודאי שאין לעשן במקומות ציבורים !!!

 

מי שיכול למנוע מאחרים לעשן מחוייב בדבר !!!

 

א. י. ל. שטינמן                 משה שמואל שפירא

מיכל יהודה ליפקוביץ                       ש.י. נסים קרליץ

שמואל אויערבאך               הנני מצטרף להנ"ל

יוסף שלו' אלישיב

 

בספר נתיבות הקודש על התורה הביא שסיפר 'החרקובר רב' על

החפץ חיים זצוק"ל  שהיה אומר

"אינו יודע האיך נתקבל אצל היהודים כזה נוהג משונה שגעון של  עישון הסיגריות"

 

הגאון ר' חיים קניבסקי שליט"א

בשו"ת מספר "מעשה רב" בדף צב

שאלה:

האם מותר לעשן ביו"ט ?

פסק הלכה:

גם ביום חול אסור !!!

 

הגה"צ ר' שלום שבדרון זצ"ל

בספר "קול דודי דופק" בסוף המאמר "העבד ליצרו" בדף רו.

...נשאל נא את אחד המעשנים: למה אינך מפסיק לעשן? הלא כל הרופאים אומרים שהוא סם המות! ואף אם אינך מאמין לרופאים כל כך, הלא מכלל ספק לא יצאת, ובספק סם המות האם גם היית מקל את ראשך? וכ"ש שמי שוטה צריך בזה לרופאים ולספיקות, הלא כל אחד מרגיש שהוא דבר המזיק! ומה עונה האדם המעשן - איני יכול להפסיק! איני יכול! נו... וכי אינו עבד נרצע לתאותיו?!

כמה פחות ונבזה מי שאומר שאינו יכול להשתנות מהרגליו. שנמצא שמשועבד הוא לבהמה, ובעבודת פרך וכליון, שלא רק שאינו אדון לעצמו, אלא אף עד שאול דרכו !

כל בעל נפש יעורר נפשו לשוב בתשובה שלימה, יחיש למלט נפשו כצבי מיד, להסיר כבלי התאוות מעל צוארו, להיות בן חורין שיכול לשעבד עצמו לבוראו בלבד, וטוב לו בזה ובבא.

 

 

מוה"ג ר'  שמשון פינקוס זצ"ל

בספר "שיחות בעניני גלות וגאולה" בדף פה.

עד היכן מגיעה תאוות העישון

…"לראשונה פגשתי אותו" - כך סיפר הרופא - "בשעה שהוצא מחדר הניתוחים, לאחר שקטעו לו רגל בעקבות עישון הסיגריות.

כעבור שנה קטעו לו את רגלו השניה.

כעבור שנה נוספת קטעו לו יד - כשבכל אותה תקופה הוא אינו מצליח להפסיק לעשן (בידו הנותרת), עד שמת מהעישון".

דילוג לתוכן