ג. שכר עברה כנגד הפסדה / ספור נורא - תפארת ישראל

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר תפארת ישראל - הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א ג. שכר עברה כנגד הפסדה / ספור נורא - תפארת ישראל
תוכן עניינים

--------

וכבר נודע ומפרסם בכל הספרים הקדושים, חמר עוון פגם הקדשה, וכי הוא הגורם הגדול לאטימות הלב והמח מחשק והתלהבות של תורה ותפלה, וכן הוא הגורם הגדול למי שכבר היה בעל חשק גדול בתורה ובתפלה, ופתאום רואה שכל חשקו ומרצו נחלש ונעלם, על פי רב זוהי סבת הנפילה המתחילה מפגם המחשבה הבא על ידי פגם העינים, וכל שכן אם, חס ושלום, נכשל הלאה.

ומובא בספורי האר''י הקדוש, שביום פטירת הרמ''ק (ר' משה קורדובירו) ראה האר''י ז''ל עמוד אש על מטתו, וכידוע בגמרא, שאין עמוד זה נראה אלא לאחד או שנים בדור. ושאל רבנו האר''י לאותם מלוי המטה: מי מכם רואה עמוד אש על מטתו של הרמ''ק הקדוש? והיה שם אברך אחד ואמר: אני רואה. אמר לו האר''י: כיון שזכית לכך, תבא אלי מחר ואתחיל ללמדך תורת הסוד, כי ראוי אתה לכך. ולמחרת בא אצלו אותו אברך, וראה רבנו האר''י במצחו שנכשל בלילה שעבר במקרה לא טהור, ודחהו מביתו.

ומספור זה היה הרב הצדיק רבי אליהו לאפיאן זצוק''ל מזדעזע ואומר: אוי, כמה נורא ! על חסר זהירות בקדשה כראוי נתבונן מה הפסיד אותו אברך - הלא היה מזמן לבא ללמד עם האר''י הקדוש סודות התורה, היש זכות נפלאה מזו, הלא מי ומי הזוכה לזה? ובפרט שהיה מכשר לכך אותו אברך, שהרי זכה לראות עמודא דנהורא על מטת הרמ''ק הקדוש מה שלא זכו לראות כל אותם מלוים, ואת הכל הפסיד על ידי חסר קדשה.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
תפארת ישראל

הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן