ג - התורה ניתנה גם ל''אשר איננו פה עמנו היום''

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בלבבי משכן אבנה - ט' ג - התורה ניתנה גם ל''אשר איננו פה עמנו היום''
תוכן עניינים

--------

עומקם של דברים כך הוא. במתן תורה כתיב: ''ולא אתכם לבדכם אנכי כרת את הברית הזאת... כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני ה' אלוקינו ואת אשר איננו פה עמנו היום'' (דברים כט, יג - יד) . והרי כל נשמות ישראל היו במעמד הר סיני, כמו שאמרו חז''ל, וא''כ ביאור הפסוק הוא: ''אשר ישנו פה עמנו עומד היום'' הכוונה לאלו שבמעמד הר סיני היו בפועל - נשמה בגוף, ''ואשר איננו פה עמנו היום'' אין הכוונה שלא היו שם, אלא היו במהלך של ''איננו'', במהלך של ''אין'', נשמה בלי גוף. כלומר, התורה מתגלה בשני אופנים: באופן של ''איננו פה עמנו היום'', בלי גוף, ומתגלה באופן של התלבשות בגוף, שהיא התלבשות בשכל. אם כן, כפשוטו הפסוק מדבר על שתי נשמות: נשמות שחיו באותו דור דעה, ונשמות שלא. אבל בעומק יותר, התורה ניתנה לשני סוגי נשמות: ''אשר ישנו פה עמנו עומד היום'' זהו ''דור דעה'' - כח הדעת, ואילו ''איננו פה עמנו היום'' הכוונה למדרגת הנשמה למעלה מן הדעת. זוהי נקודת ה''אין'' של האדם. מה הכוונה? התורה לא ניתנה רק למי ''שנמצא כאן'', שנמצא במדרגת הדעת של האדם, אלא היא ניתנה גם בשורש העמוק של נשמת האדם שהוא ''איננו פה עמנו היום''. ''איננו פה עמנו היום'' זוהי הנקודה ששומעת את התמימות, זהו המאור שבתורה, לא ההשכלה. ההשכלה היא פועל יוצא מן הנקודה של התמימות הפנימית.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב המחבר שליט''א
בלבבי משכן אבנה - א

ספר זה בא להראות וללמד דעת כיצד יזכה האדם לדברי המס"י (פ"א) שכתב כי השלמות האמתי הוא רק הדבקות בו ית"ש
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן