ג. אין אדם הדומה לחבירו - אור לנתיבתי

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר אור לנתיבתי ג. אין אדם הדומה לחבירו - אור לנתיבתי
תוכן עניינים

--------

קודם שנבוא לפתור את החידה - סיבת הצורך והנחיצות שבעליות והירידות, נקדים לעמוד על שאלה נוספת.

מדוע לא ישוו ב' בני אדם באיכות ובגוון ניסיונותיהם, זה יתנסה בכה וזה בכה. שהרי לא תמצא שני בני אדם שישוו באיכות ניסיונותיהם, האחד תגבר אצלו התאווה ביותר לממון, והשני ביותר לאכילה, והאחר ביותר לעריות. וכמו כן בענייני מידות, האחד תגבר אצלו מידת הגאווה, והשני תגבר עליו מידת הכעס והאחר הקמצנות או הליצנות וכדומה.

זהו בחלק הסור מרע, וכמו כן בחלק העשה טוב, יימצא אחד עם נתונים לעליה, אם זה בשפע חכמה ששפע עליו להבין את התורה, או בזיכרון טוב לזכור אשר ילמד ולא יאבד כלום, או בתפיסה מהירה, וכמו כן ישופע בחומריות שמקילה עליו את התנאים לעסוק בתורה, ולעומתו אחר שמוחו קשה תפיסה, זיכרונו חלש, עניות וחיי צער מנת חלקו - ויתר תנאים קשים המקשים עליו את תפקידו בעולמו.

וכמו כן יתכן אחד שכישרונו ונטייתו ללימוד העיון, והאחר לבקיאות, וכמו כן האחד כישרונו וחשקו לעבודת המידות והמוסר ביותר, והאחר לעסק התורה ביותר, והאחר לתפילה, והאחר לגמ''ח וכדומה.

וביותר תגדל הקושיא שהיא מעין השאלה הראשונה, מדוע אופני ניסיונותיהם מצד אחד, ומצד שני נתוני האפשרויות להתמודדות אצל בני האדם שונים המה לגמרי, שהרי יתכן האחד שייוולד להורים חרדים, ויתחיל את חייו בחממה רוחנית גבוהה, והרי בכך הנתונים שבידו להתגבר על יצרו המה במגוון עשיר, ובנקל יתעלה בנתונים אלו של חינוך הוריו ומוריו למעלות נפלאות בנחת ולא בצער.

ולעומתו זה אשר נולד להורים הרחוקים מתורה ומצוות, הרי שהוא חסר נתונים לחלוטין לגאול עצמו מניסיונות החיים, והרי אחד שכזה מי אמר בכלל שיחשוב פעם לשנות דרכו, וגם אם יחליט ביום מן הימים לשנות דרכו הלא יצטרך לכך מסירות נפש ממש לצאת מחיי המתירנות לחיי תורה ומצוות.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן