ב - מי שהאב חביב עליו - גם בניו חביבים עליו (בעש''ט)

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר כנסת ישראל ב - מי שהאב חביב עליו - גם בניו חביבים עליו (בעש''ט)
תוכן עניינים

--------

וכתב ה''חפץ חיים'' בספרו אהבת ישראל פרק ד': הנה סתם איש ישראל הוא מאמין בי''ג עיקרי הדת, וודאי שייך עליו הכתוב ''כי חלק ה' עמו'', והוא אהוב למקום, כדכתיב: ''אהבתי אתכם אמר ה' '', ועוד כתיב: ''כי מאהבת ה' אתכם'', ועוד כתיב: ''בנים אתם לה' אלקיכם'', ועוד הרבה פסוקים המורים גודל אהבת ה' יתברך לעם ישראל. ואם כן, איך יוכל האדם לפעול בנפשו לשנוא את מי שהוא אהוב לה', הלא בודאי יהיה להקדוש-ברוך-הוא תרעומת עליו עבור זה. ולמשל, הנה בטבע כל אב לאהוב את בנו אהבה עזה. וכל עמל האדם, אך למען טובת בנו אחריו, וכשימצא אחד שיהיה שונא לבנו, הלא יהיה לו תרעמת גדולה על אותו האיש. כן הדבר בענייננו - כל מי שיש לו שנאה על חבירו, בוודאי יש להקדוש-ברוך-הוא תרעומת עליו, ומי הוא האיש הסכל והפתי שירצה לשאת עליו תרעומת ה' יתברך?! ומה אם תרעומת בשר ודם קשה לשאת, ומכל שכן תרעומת מלך מלכי המלכים הקדוש-ברוך-הוא שמאוד מאוד מחוייבים להיזהר בזה''.

ומרגלא בפומיה שהיה רגיל הבעל שם טוב לומר על הפסוק ''בנים אתם לה' אלקיכם'': מי שהאבא חביב עליו, גם הבנים חביבים עליו.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל בר לבב - אהבת ישראל

מגוון מפורט של מקרים רבים בחיי היום יום הגוררות בסיבתן את עוון "שנאת חינם" עם עצות בחונות ומנוסות להסרת השנאה והחדרת האהבה
הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן