ב. לראות את הטוב - אור לנתיבתי

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר אור לנתיבתי ב. לראות את הטוב - אור לנתיבתי
תוכן עניינים

--------

קודם שנשיב, יש לנו להוסיף לך, אתה התמה בתמיהות המטרידות את מוחך שהזכרת לעיל, עוד תמיהה נוספת על תמיהותיך, ואולי עלתה על לבך תמיהה זו ואולי לא, ובתמיהה זו גופא תקבל תשובה חלקית על אחת מתמיהותיך הקודמות: היכן הסייעתא דשמיא לקבלת השבים?

ובכן התמיהה הנוספת היא: מהיכן נוצרת בכל פעם התעוררות חדשה בלבך להתחדש, מהיכן נזרעת ונשרשת אותה התעוררות בקרבך, עד שלבסוף מפריחה פרחים וגומלת שקדים עד לזמן הבא שאכן נובל אותו שקד.

הלא אם כפי שנראה הציור בעיניך שהאלקים עזבך, הלא יש לך לתמוה תמיהה שאולי תעלה על כל תמיהותיך, היאך מצד אחד האלקים עוזבני ובכך הנני נמסר לזרועות היצר, ומאידך מאיר פניו הוא אלי, וכביכול קורא הוא לי מעומק הבור אליו נפלתי: עלה אלי, הנני לעזרתך, ופותח ידו אלי לקבלני להחלטה חדשה.

אם כן אתה - אשר חולפות עליך תמורות חדות מזמן לזמן ומפקידה לפקידה, האין ניתן לראות בכך היאך חפץ בך ה', והעובדה, שלאחר הנפילה רוח ה' מפעמת בקרבך לקום מנפילתך?!

ובזה גופא, יכול אתה לראות היאך מתקיים בך ''הבא ליטהר מסייעין אותו''. האין זה סיוע לקבל בכל פעם תנופה מחדש?

הלא תתבונן.

אדם פתח עסק מסוים ונפל בו מכל נכסיו, והנה החליט לנסות שנית בפתיחת אותו עסק, ובאותו מקום הראשון בו פתח מתחילה את עסקו. ועוד פעם נפל בו מכל נכסיו, הלא לטיפש ייחשב אם יחליט בשלישית לנסות לפתוח אותו עסק באותו מקום.

והנה אתה, ניסית פעם ופעמיים שלוש ועוד הרבה יותר מכך להתחיל את אותו עסק של שבירת התאווה מחדש, היש היגיון להתעוררות הרצון שנתחדש בתנופה בקרבך, ועוד באופן וכאילו מעולם לא הפסדת בעסק שכזה?! הלא בעסק זה של ההתמודדות להצליח בכבישת היצר ניסית פעמים רבות ונפלת, ומה פתאום קם הנך למחרת בבוקר עם רצון להתחדש?

אם כן יש לך להסיק מכאן מסקנא שעיני ה' צופיות עליך בהשגחה פרטית ופרטי פרטית עד כמה תיפול, וכמה תשהה בנפילתך - ''מוריד שאול ויעל'', כדי שלא תשקע בטומאת התהום מבלי יכולת לעלות, והוא כאמור בכך שמתחדשת בקרבך בכל פעם התעוררות ורצון מחדש לקום להתחלה חדשה.

ובכלל, עצם זה שהנך במצב של חרטה מתמדת גם קודם ההתחדשות, כשהינך בשלב הנפילה ולאחריה, הרי כל כשלונותיך מלווים בחרטה, ורצף החרטה צמודה לזמני הירידה מבלי להיפרד כלל, ולפחות כל אימת שהנך נזכר בנפילתך צער ומועקה ממלאים את חלל לבך.

ובכן, האין בזה סייעתא דשמיא להיותך מקווה תמיד לישועת ה' אימתי תצא מכבלי היצר לעבודת ה' באמת?!

אם כן תשובה לשאלת היכן הסייעתא דשמיא? קיבלת!

אלא הנשאר הוא לברר מהי הנחיצות והצורך בעליות והירידות שחולפות עליך, ומדוע אי אפשר בלעדיהן?

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן