ב - יסוד כל המצוות - אהבת הזולת

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר כנסת ישראל ב - יסוד כל המצוות - אהבת הזולת
תוכן עניינים

--------

הוסיף השל''ה בביאור העניין, שאהבת ישראל היא יסוד לכל התורה: בעשרת הדיברות ישנן תר''ך [620] אותיות כמנין ''כתר'' תורה. תרי''ג אותיות מרמזות לתרי''ג מצוות התורה, ויתר שבע האותיות ''אשר לרעך'' הן הבסיס לכל התרי''ג, כדברי הלל שהסביר לגר שרצה ללמוד כל התורה ''על רגל אחת'', שכל המצוות שאינן קשורות לחבירו, יקיים מתוך קל וחומר - אם אוהב את חבירו, קל וחומר יאהב את בוראו העושה עימו חסד של חינם, חסד של אמת, והוא אדון העולם ובידו הכל יתברך שמו, הרי ''ואהבת לרעך כמוך'' הוא הגורם ''ואהבת את ה' אלהיך''. (''אהבת ישראל'')

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל בר לבב - אהבת ישראל

מגוון מפורט של מקרים רבים בחיי היום יום הגוררות בסיבתן את עוון "שנאת חינם" עם עצות בחונות ומנוסות להסרת השנאה והחדרת האהבה
הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן