בלב פנימה ישנה אהבה רבה

תוכן עניינים

--------

ד. שמעתי סיפור מבעל המעשה, אשר מאפיין עד מאוד את רוח הדברים האלה, המספר הינו חוזר בתשובה אשר נקרא למילואים לרגל כניסת צה"ל לשטחים למבצע צבאי. אותו מבצע היה למעשה מלחמה בזעיר אנפין, לצורך ניקוי כל מצבורי הנשק וחומרי החבלה של המחבלים, ונקרא שמו מבצע "חומה ומגן". והנה בין החיילים היה חייל הדואג לשלומם של כל החיילים באופן נפלא עד מאוד, היה מוכן הוא למסור את נפשו למען הצלת רעיו, על אף שבעל משפחה הינו. בכל דבר התנדב ראשון, וסייע בכל האפשר, דבר שעורר התפעלות והערכת אין קץ. מספר חודשים לאחר המבצע, מספר הסיפור המתין ברכבו בתוך פקק ארוך עד מאוד, והנה אחד הנהגים ירד לשולים של הכביש עקף את כל התור ונדחף בראשו בפראות, כאשר מוכרים סוג חצופים אלו על הכביש. בהתבוננו על אותו נהג רואה הוא להפתעתו שאיש זה הוא אותו חייל, אשר היה דואג לכל החבורה בחרוף נפש, ובאהבה, ואחוה. ומיד עלתה בליבו המחשבה כי אנו רואים ברחובות אנשים שנראים איגואיסטים, שאינם מתחשבים, הדואגים רק לעצמם, ועל רעם לכאורה אינם חושבים, ברם באמת יתכן עד מאוד שאדם זה הינו בעל מעלה עצומה, ואהבת ישראל ודאגה לזולת מפעפעת בליבו, רק שפשוט מחוספס ומלוכלך הינו בבוץ ובליכלוך של שיגרת החיים, אך אם נכיר את ליבו האמיתי של איש זה, יתכן עד מאוד שבעל לב נפלא ואוהב הוא, ויש לקנא במעלתו וטוהר ליבו. סיפור זה אולי נשמע שולי, אך מאפיין הוא עד מאוד את החברה, גם החצופים בחברה, גם האגואיסטים והאינם מתחשבים, רבים רבים מהם בלב פנימה לב יהודי חם ובוער בהם, ובעת צורך או בעת צרה שלא תבא ולא תהיה, יתנו את ליבם, כספם, ואף את נפשם, למען איש ישראלי באשר הוא. ואלו הם הדברים האמורים כאן, כי האהבה והאחוה שרויה בלב פנימה, ורק צריך לנקות את הלכלוך שנערם, ולראות את היהלום האדיר הנמצא חבוי בלב כל איש ישראלי. וזאת על ידי ההתבוננויות הנזכרות בלב פנימה אל ליבו של האיש הישראלי, ותן לחכם ויחכם עוד, לראות פנים וזויות אהבה נוספות הנמצאות בלב כל יהודי.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב אסי הלוי שליט''א
שלחן ערוך המדות - א

הלכה ומוסר
חלק ההלכה בו נידונו חקרי ההלכות, ברור דינים וגדרים הלכתיים בהלכות מדות
חלק המוסר בו באו דברי המוסר, ודרכי כבישת המדות הטובות, וההרחקה מן הרעות
מאשר חנני ה' יתברך - הצב"י אסי הלוי אבן יולי ס"ט
פעה"ק ירושים תובב"א - בשנת "הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה" - התשס"ח לפ"ג
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן