בחירת מקום תורה

תוכן עניינים

מושג מעולמה של תורה: בחירת ישיבה גדולה, מקום שיתאים לי!, .."שיבדקו את המקום הטוב בעבורם ולא ילכו כצאן ללא רועה רק בשל שיקולי יוקר או עדריות"...
דילוג לתוכן