בהתחברך עם הרשע פרץ ה' את מעשיך - תפארת ישראל

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר תפארת ישראל - הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א בהתחברך עם הרשע פרץ ה' את מעשיך - תפארת ישראל
תוכן עניינים

--------

בדגים ובעוף נאמר ''פרו ורבו'', והקשה רש''י למה נאמר דוקא בהם פרו ורבו? ותרץ. היות ודרך בני אדם לצוד מהם ולאכל ולחסר מהם, ולכן הצרכו לברכה שיפרו וירבו ויש לעין במה שהמשיך רש''י והקשה, למה לא נאמר פרו ורבו בחיות ובהמות, שהלא גם מהם מחסרים? ותרץ, כיון שהנחש בתוכם ועתיד להתקלל, וכדי שלא יברך - לא ברכם ויש להבין מדוע אי אפשר לברך את כל החיות בפרו ורבו מלבד הנחש, ומדוע ימנעו כלם מברכה בגללו? ואפשר כונת רש''י כך, כיון שעתיד הנחש להתקלל בגלל מעשיו ועדין לא נתקלל ולא מגיע לו עתה להתקלל, לכן לא ברכם כלם חוץ ממנו, דמזה משתמע קללה עליו דמכלל הן אתה שומע לאו, מכלל יחוד הברכה לחיות אתה שומע אי ברכה לנחש, אולם לאחר שנתקלל הנחש בודאי יש מקום לברכה לחיות דהרי ממילא הוא אינו מכללם שהרי נתקלל ובאמת מצינו ברכת התורה לרבוי הבהמות והחיות, בפרשת כי תבוא ובעוד פסוקים, המבטיחים רבוי הבהמות והחיות באם נעשה רצונו יתברך, ולא חש שם לרבויו של הנחש, כיון דשם הוא לאחר שנתקלל

ואגב, כמה מוסר יש כאן לאדם שיברח מהרשע, שאפלו אם מגיע לו להתברך, אבל בהתחברו עם הרשע אינו מתברך, שהרי לא נתברכו כל החיות כלם מפני שהנחש בתוכם

ויהי ערב ויהי בקר יום הששי (א, לב)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
תפארת ישראל

הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן