בַּמֶּה יִתְנַחֵם הָאָדָם שֶׁהִנּוֹ בַּעַל תַּאֲוָה עַזָּה, אוֹ בַּעַל חֵמָה עַזָּה יוֹתֵר מֵחֲבֵרָיו, וְכֵן בְּיֶתֶר הַמִּדּוֹת הָרָעוֹת, וְלִבּוֹ מַר עָלָיו לָמָּה נִבְרָא בַּעַל תַּאֲוָה אוֹ בַּעַל חֵמָה שֶׁבְּזֶה רַע הוּא יוֹתֵר מֵחֲבֵרָיו?

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר נפשי בשאלתי חלק ב - שו''ת בַּמֶּה יִתְנַחֵם הָאָדָם שֶׁהִנּוֹ בַּעַל תַּאֲוָה עַזָּה, אוֹ בַּעַל חֵמָה עַזָּה יוֹתֵר מֵחֲבֵרָיו, וְכֵן בְּיֶתֶר הַמִּדּוֹת הָרָעוֹת, וְלִבּוֹ מַר עָלָיו לָמָּה נִבְרָא בַּעַל תַּאֲוָה אוֹ בַּעַל חֵמָה שֶׁבְּזֶה רַע הוּא יוֹתֵר מֵחֲבֵרָיו?
תוכן עניינים

--------

ובכן בזאת יתנחם, ראשית ידע שכל התגברות קטנה וצעד קטן קדימה אצלו דווקא - למעלה גדולה תחשב לו, ופעם אחת בצער שווה ממאה פעמים שלא בצער, ועוד ידע מה שכתב ''הצדקת הצדיק'', שבדבר שאדם לקוי ונגוע בו, באם יתקן ליקויו - בזה יושלם במדריגה של שלימות באותו דבר יותר מאחר שיצרו אינו תוקפו כ''כ, כך שאדרבא יתעודד לראות שבכאן מונח יסוד גדילתו, וליקויו דוקא הוא הסיבה לגדילתו והבאתו לשלימותו, ולפום צערא אגרא.

ולמשל, מי שהוא בעל חימה, הלא לכשיתקן מדת הכעס נצרך שילך עד קצה האחרון כמבואר ברמב''ם, וירחיק הכעס ממנו בכל היכולת ובקיצוניות, וכן בעל התאוה ירחק ממקום התאוה אפילו לעיר אחרת, ומכל אשר יחשוש לבו שמא יפול - יברח כמו מאש, ולא יביט אפילו בבגד אשה שאינה מכירה, כי ירחיק לכת מאד מחמת חום תאותו וישמור עינו ולבו כל הימים לרבות הלילות במשמר כבד, ובקיצוניות זו זוכה הוא לדרגת ''צדיק''. משא''כ זה הקר במזגו לא יחוש להיות קיצוני כ''כ, ופה יביט בעיניו, ושם ישחק ויקל ראש עם הנשים אחר שבין כה אין חומו מתחמם כ''כ עי''ז, ובכך הלא מתרחק הוא ממדריגת הקדושה כראוי.

ובכן כמו שאמרו חז''ל (סוכה נ'): ''כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו'', כן הוא להיפך: כל שיצרו גדול מחבירו סופו להיות גדול ממנו.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
נפשי בשאלתי חלק א - שו''ת

הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן