א - סימן לידע אם המחלוקת לשם שמים או לאו

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר כנסת ישראל א - סימן לידע אם המחלוקת לשם שמים או לאו
תוכן עניינים

--------

בעוונותינו הרבים, כל מחלוקת, היצר הרע מפתה ואומר שהיא לשם שמים, ולמצוה גדולה להכניע בוגדים ולשבר זרוע רמה, וכהנה דברים רבים. כללו של דבר - אין לך מחלוקת שאין יצר הרע מפתהו ואומר שכל הכוונה לשם שמים. אם כן, במה יודע אם היא באמת לשם שמים או לא?

בזאת יודע - אם המחולקים ובעלי ריבותיהם אין במחלוקתם אלא אותו דבר שחלוקים בו, אבל ביתר עניניהם הם אוהבים גמורים בלב ונפש, זהו אות שמחלוקתם לשם שמים. אבל אם אויבים ונוטרים שנאה זה לזה על ידי מחלוקתם, זהו שלא לשם שמים, ויתייצב השטן בתוכם.

וזה הסימן מסרו לנו חכמי המשנה (אבות ה', י''ז): ''איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמים?'', כי בכל מחלוקת אומרים שהיא לשם שמים, אמרו: ''זו מחלוקת הלל ושמאי'', שאהבו זה את זה וכיבדו זה את זה (כדאיתא ביבמות יד:). הנאהבים והנעימים, זהו אות שמחלוקתם לשם שמים. אבל במחלוקת קרח ועדתו שהיו נוטרים איבה ושנאה, וכמעט יסקלוהו למשה וכדומה, זהו שלא לשם שמים וכו' (יערות דבש). (לשון חיים)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל בר לבב - אהבת ישראל

מגוון מפורט של מקרים רבים בחיי היום יום הגוררות בסיבתן את עוון "שנאת חינם" עם עצות בחונות ומנוסות להסרת השנאה והחדרת האהבה
הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן