א. חשדנותו של קורח במשה רבנו בהתנשאות דוקא

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - במדבר א. חשדנותו של קורח במשה רבנו בהתנשאות דוקא
תוכן עניינים

--------

יש לחקור בענין מחלוקתו של קורח, האם בלבבו האמין קורח בנבואת משה רבנו ורק מתוך קנאה העליל עליו עלילות שוא של התנשאות על קהל ה', וכמו שהיו כאלה לדאבוננו במשך כל הדורות, אנשים שהתנכלו לחכמי ישראל מחמת האינטרסים שלהם, ואף העלילו עליהם עד כדי סכנת חייהם ממש, כידוע מהתוי''ט ועוד הרבה. או שבאמת קורח גם בלבבו היה סבור שמשה בודה מלבו ואכן יש בו התנשאות ח''ו, וטען את טענתו על משה רבנו לא בתורת עלילת שוא, אלא לפי שכך היה סבור באמת.

והדבר יופשט על פי הירושלמי פרק חלק ה''א: ''קורח אפיקורוס היה, כופר בתורה מן השמים ובנבואת משה רבנו''. הרי שקורח כפר בתורה ובמשה גם בלבבו, והתכחשותו לתורה מן השמים ולנבואת משה, לא היתה בתורת עלילה אלא שכך היה סבור באמת.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן