א - הקב''ה שוכן דוקא בנקודת הסתירה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בלבבי משכן אבנה - ט' א - הקב''ה שוכן דוקא בנקודת הסתירה
תוכן עניינים

--------

ברור הדבר, שבכל פרט מן הבריאה, הקב''ה נמצא בתוכו, כמ''ש ''ושכנתי בתוכם'' - בתוך כל אחד ואחד מישראל, ובפנימיות, דבר זה משתלשל לכל הנבראים. דבר נוסף שלמדנו מהפסוקים הוא: ''יושב בסתר עליון'' - הקב''ה יושב דוקא בסתר, דוקא בהעלם, דוקא בדברים הסותרים זה את זה. ומכיון שנתבאר שהקב''ה שוכן בכל דבר, והכלי ל''ושכנתי'' הוא ''סתר'', מוכרח אם כן, שכל דבר בבריאה יש בו סתירה! כלומר, לא רק שהקב''ה ''יושב בסתר עליון'', שיש לו מקום שנקרא ''סתר'' ושם הוא נמצא - אלא כמו שיסד הבעש''ט, שבכל דבר ודבר מונח ניצוץ האלוקות [שזהו ענין עמוק לעצמו], ואם כן מוכרח הדבר שגם עליו נאמר: ''יושב בסתר עליון'' - יושב בסתירה. נמצא, שבכל דבר ישנה סתירה. אין לך בנבראים דבר שאין בו סתירה. למושג סתירה ישנן כמה משמעויות. אחת מהן היא מלשון בנין וסתירה. ומה שאמרו חז''ל: ''היה בונה עולמות ומחריבן'' (קהלת רבה ג, א) , אין הכוונה כפשוטו, שהיו עולמות והקב''ה החריבן ובראם פעם נוספת וחוזר חלילה, אלא הכוונה שאותם עולמות יש בהם בחינה של ''בונה עולמות'' ובחינה נוספת של ''מחריבן''. אלו שני מבטים על אותו הדבר: תפיסה של ''בונה עולמות'', ותפיסה של ''מחריבן''. כך גם מה שנאמר: ''והארץ היתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור''. ה''תוהו ובוהו'' וה''ויהי אור'' בעצם עניינם אחד. אלו שני מבטים על אותו דבר. ה''ויהי אור'' הוא עולם התיקון כידוע, והוא משמש בכפיפה אחת ל''תוהו ובוהו''. ''תוהו ובוהו'' הוא ''לשון תמה ושממון, שאדם תוהא ומשתומם על בהו שבה'' (רש''י), ובעומק זוהי בחינת ''יושב בסתר עליון''. ''ויהי אור'' זו נקודת הבנין, נקודת הבהירות. ''בונה עולמות ומחריבן''! בכל דבר ודבר יש את המבט של ''בונה עולמות'', ויש את ה''מחריבן''. מצד הסתכלות אחת זהו ''בונה עולמות'', ומצד ההסתכלות השניה זהו ''מחריבן''. ''מחריבן'' כלומר שישנה כאן נקודה שהיא סותרת - גם מלשון שהיא סותרת את הנקודה השניה, וגם מלשון סתירת בנין - כי אין לך בנבראים דבר שאין בו סתירה, וזהו גופא הכח שנותן מקום כביכול לאלוקות לשרות בו, בבחינת ''יושב בסתר עליון''.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב המחבר שליט''א
בלבבי משכן אבנה - א

ספר זה בא להראות וללמד דעת כיצד יזכה האדם לדברי המס"י (פ"א) שכתב כי השלמות האמתי הוא רק הדבקות בו ית"ש
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן