א. המקנא לה' משיב חימה מכלל ישראל

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - במדבר א. המקנא לה' משיב חימה מכלל ישראל
תוכן עניינים

--------

יש להבין, אם מידת הדין מחייבת את החוטאים, הרי שיש לדונם ולהענישם, מה בכך שיש איזה צדיק שהוא מושלם לעצמו - שיהא בשל כך בכוחו מלהציל את החייבים, הלא כל אחד נידון לעצמו, הצדיק כצדקתו והרשע כרשעתו?

ועוד, מהו ''השיב את חמתי'', מילא אצל בשר ודם שייך לומר שכשהמלך כועס מאד על עמו ובא אחד משריו החשובים והאהובים ופייסו ועשה לו נחת רוח, הרי שבכך הרגיע את כעסו, ובכך נשקט כעסו, ואין כבר כח באותו כעס, תש כח הכעס מלנקום בבני עמו לפי שכבר נתקרר חומו ואין בו שיעור נקמה, אולם אצל הקב''ה - ''לא איש אל ויכזב'', יכול הוא לעשות כמה פעולות יחד, לתת דין על אומה זו ובאותו זמן להתחסד עם אומה אחרת. אם כן, מידת החסד תמשיך חסד לפינחס, ובד בבד מידת הדין תמשיך דין ונקמה ברשעים, ומה שייך גבי קודשא בריך הוא שמידה תכבה מידה? ובפרט שהלא ידוע ומפורסם שהמידות של הקב''ה אינם במהותו ח''ו, אלא המה הנהגותיו עם בריותיו, ואם כן מה מעכב שמידת החסד תפעל למי שצריך - בו בזמן שמידת הדין גם תפעל למי שמגיע לו, ומהו אם כן לשון ''השיב את חמתי''?

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן