א. גדר ''הבא ליטהר'' כדי שיזכה ל''מסייעין אותו''

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - בראשית א. גדר ''הבא ליטהר'' כדי שיזכה ל''מסייעין אותו''
תוכן עניינים

--------

רבים המה התמהים על דברי חז''ל (שבת ק''ד ע''א): ''הבא ליטהר מסייעין לו'', וכמו כן על מה שאמרו (שהש''ר פ''ה): ''פתחו לי פתח כחודו של מחט ואפתח אני לכם פתח שעגלות וקרונות נכנסים בו'', וא''כ כאן שואל השואל, והלא משתדל אני, רוצה אני, וכי עדיין לא פתחתי פתח כחודו של מחט, ואיפה הסייעתא דשמיא וההבטחה של חז''ל לזכות להתעלות בעליות נשגבות. והיכן היא קפיצת הדרך הקופצת לבא ליטהר.

ובפרט תגדל התמיהה על פי המדרש הנ''ל (שהש''ר פ''ה), גבי משה רבינו ''אסורה נא ואראה את המראה הגדול הזה מדוע לא יבער הסנה'', ומכאן דרשו ''פתחו לי פתח כחודו של מחט'', אסורה נא ואראה - חד אמר: ''נטיית גרון'', וחד אמר: ''צעד אחר צעד לכוון הסנה'', א''כ הרי בסך הכל השתדלות כה מועטת זיכתה אותו לראות אור השכינה, וכי אנו לא משתדלים ביותר מזה, ואם כן היכן הסייעתא דשמיא הגדולה לה אנו מצפים?

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן