א. בהירות הדעת לנתקף מחרדות ודאגות שווא

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - דברים א. בהירות הדעת לנתקף מחרדות ודאגות שווא
תוכן עניינים

--------

כאמור, רבים הם המיוסרים בחרדות ודאגות שווא ובכל מיני פחדים למיניהם, וכידוע שכהיום בעיות הנפש היום רבות ומגוונות הרבה יותר מבעבר.

בס''ד זכינו להוציא ספר הנקרא בשם ''ישועת ישראל'' בנושא זה, ובכאן נוסיף עוד כמה עצות להקל סבל נורא זה, שתוך כדי ניסיון של פניות רבות שפנו אלי בעקבות הוצאת ספרי הנ''ל לפני מספר שנים, התחדשו והובררו עוד דרכים להקל סבלם של אלו, שבעיקר בעייתם היא איבוד יישוב הדעת מהחרדה והדאגה או מהפחד והדיכאון, ונלאו למצוא הפתח להשיב נפשם אליהם, וכנאמר: ''שובי נפשי למנוחייכי''.

כי זאת חשוב מאוד לדעת, שגם לבעיה זו יש לגשת ביישוב הדעת ככל האפשר, וכמו שלכל בעיות החיים הגישה ביישוב הדעת ובסבלנות היא הדרך המובילה לפתרון, כן בבעיות מסוג זה, ואף שבבעיות הנפש זו עצמה הבעיה - חוסר יישוב הדעת, אולם עם כל זה כשניגשים ביישוב הדעת במידה האפשרית אפשר להקל הרבה מסבל זה, כי כוח השכל חזק הרבה מכוח הרגש (וכמו שהארכנו בזה בפרשת ''בראשית'' מאמר א'), ואפשר להגביר את השכל על הרגש בעבודה על ''יישוב הדעת''.

ולא יחידים היכרתי וראיתי שיצאו מבעיות הנפש כליל, כי פשוט זו בעיה שאפשר לצאת ממנה עם סבלנות ואמונה.

בנושא זה נביא מספר תגובות של כאלה אשר התמודדו בסבל זה, כיצד ראו לעזור לעצמם באופנים שהועילו להם בצורה משמעותית, ולחלק מהם אף הועילו עצות אלו עד כדי כמעט העלם הבעיה לגמרי.

אולם ראשית נקדים, שכל הפתרונות והעצות שנביא כולם מבוססים ומיוסדים על פי דברי רבותינו ז''ל, שאין לך דבר בעולם שאין לו פתרון בתורה, חכמי ישראל - מי כמוהם שהיו חכמים בחכמת הנפש לדעת את כוחותיה, חולייה ובריאותה.

וכמו שנאמר במדרש (ילקוט שמעוני שופטים ז' פ' מג): ''לכל הרגשה והרגשה נתן הקב''ה תורה''.

דהיינו לומר שתורתנו הקדושה בעצם חודרת לנבכי וסיבוכי הנפש עד החדרים העמוקים ביותר של בעיותיה ותחלואיה, ועל כל רגש ורגש יש תורה כיצד להגיע דרכה לפתרון, בניגוד לדרך הפסיכולוגיה שאינה בדרכה של תורה.

וכך מובא בספר ''אוצר המחשבה'' על מאמרי רבי צדוק הכהן מלובלין:

''רבותינו חדרו למקור אצילותה של הנפש ולמקור מחצבתה האלקי, ועל פי זה הגישו לנו פתרונות, בניגוד לתאוריות המעוותות והשטחיות של הפסיכולוגיה היונקת מאפלוליות החיים, מיוהרא אמביציונית של גאווה מדעית המנגדת לאמת ולמהות נפש האדם.

ויצויין שהבעיה הרווחת כיום באסכולות שונות היא שהפסיכולוגיה אינה עוסקת כלל במדע מהות הנפש של האדם, כל עיסוקה גישושים בתחום השכלי המובהק והניסיוני שבאדם, ואין לה כלום עם הנפשיות שלו, ובוודאי לא במשמעות המהותית הפנימית, לכל היותר עוסקת היא ברבדים העליונים והשטחיים שבנפש, אך מהות האדם והאמת שבו אינה כלל בתפישתם.

לדאבוננו רבים המה הסובלים מייסורי הנפש, כולל מהאיש הפשוט וההמוני ועד המוכשר והבעל דעה, הפסיכולוגים מלאים בעבודה מהפניות הרבות של הזועקים לעזרה, אולם כאמור כל שיטותיהם אינם אלא על פי תיאוריות שונות וניסיונות כפי שרגילים המה לפעול ברפואות הגוף, ואינם טיפולי שורש לעקור הבעיה משורשה.

אולם זה עדיין לא הנורא, האסון הגדול הוא בכך שפעמים רבות עצותיהם ותרופותיהם נוגדים את דעת תורה, וכמו למשל, לדעתם של רבים מרופאי הנפש כדי לשמח את הנפש המדוכאת אפשרי וכדאי על ידי הנאות האסורות לנו על פי תורתנו, והרי באים כאן לרפאות את המחלה בסיבת המחלה, שהרי מה מַחֲלֶה את הנפש כאיסורי עריות וטומאתם המטמאים את הנפש וגורמים לה התלבשויות של רוחות טומאה לבלבלה, אם כן וכי בזה תהא רפואתה, והלוא המה היו סיבות תחלואיה.

אין בכוונתנו לפסול או לאסור את ההליכה אצלם, רק יש להזהיר שכל ההולך להטפל אצלם, שיהא בתיאום עם דעת תורה ולא לקחת את דבריהם כדברי האורים, כדי שלא יהא הנזק יותר מאשר התועלת.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן