אם נקרעו חוטי הציצית

תוכן עניינים

--------

אם נקרעו כל שמונת החוטים, אך נשאר בכל אחד מהם מעט כדי עניבת כל החוטים יחד, [דהיינו שבכל חוט נשאר כדי לכרוך ולקשור על כל החוטים יחד, שהוא שיעור: 4 ס"מ] הטלית כשרה. ואם נקרעו חלק מהחוטים, די שישאר בכל חוט כדי עניבת החוטים שנקרעו. (סימן יב ס"א ומשנ"ב סק"א. ה"ב א רעט)

חוטים שנקרעו לגמרי ולא נשאר בהם "כדי עניבה" כנ"ל, תלוי הדבר: אם מתחילה כשהכניס את החוטים בכנף, לקח את ארבעת החוטים שמצד אחד וקשרם יחד לאות וסימן שאלו הארבעה הם מצד אחד [וכמו שהתבאר לעיל שטוב לעשות כן], ועתה נקרע אחד מארבעת החוטים שמצד אחד, ואפילו נקרעו כל ארבעת החוטים, הרי זה כשר, מאחר והמשך החוט של אותם ארבעה נמצא בארבעת החוטים האחרים, ושם יש אפילו יותר מכדי עניבה. אבל אם נקרע חוט אחד מארבעה שמצד אחד, וגם חוט אחד מצד האחר, ולא נשאר כדי עניבה אפילו באחד מהם, הרי זה פסול, כיון שיכול להיות ששני חוטים אלו מאותו חוט הם, ונמצא שאין כדי עניבה בחוט. (סימן יב ס"א. ב רכו)

אם לא עשה אות וסימן מתחילה שאלו הארבעה הם מצד אחד, ונקרעו שני חוטים משני הצדדים כנ"ל, ואין באחד מהם כדי עניבה, הרי זה פסול, מאחר ויכול להיות ששניהם מאותו חוט, ולא נשאר בו כדי עניבה. (סימן יב ס"ב. ב רכח)

אם נקרע חוט אחד למעלה במקום הכנסת החוטים בכנף, הרי זה פסול. (ב רכו)

בכל אופן שנקרעו החוטים ונפסלה הציצית, לא מועיל לקשרם או להדביקם ולחברם שוב לחוטים שמהם נחתכו, אולם אם נחתך החוט קודם שתלה אותו בטלית, מותר לחברו לחוט אחר. (ה"ב א רפה)

סודות עליונים - גם אם נקרעו החוטים באופן שהטלית כשרה, טוב ונכון להחליף את החוטים שנקרעו, כי ישנן סודות עליונים ונשגבים במנין החוטים. (חסד לאלפים. ב רכח)

סגולתו של בבא מאיר אביחצירא זיע"א נגד כאב לב

פעם בא לפני מורנו ורבנו רבי מאיר אביחצירא זצוק"ל אדם שהיה חולה בלבו וביקש שיברכהו הרב ברפואה שלימה. יעץ לו רבנו: היה זהיר במצות ציצית! אמת שגם אם ניתק אחד החוטים, הציצית עדיין כשרה, אבל מוטב שתקפיד על החוטים כולם שיהיו שלמים. הבן נא, בציצית ישנם שלושים ושנים חוטים, כמנין 'לב'... כשכל החוטים כראוי, אף הלב פועל כשורה. ("אביר יעקב" עמוד 543)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל מחבר
סדר היום בהלכה ובאגדה

כסלו התשע"ג
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן