אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי - תפארת ישראל

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר תפארת ישראל - הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי - תפארת ישראל
תוכן עניינים

--------

כתב רש''י ''הששי'' ולא ''ששי'' - התנה הקדוש ברוך הוא עם מעשי בראשית שיקבלו ישראל את התורה. ועוד, כלם תלויים ועומדים עד הששי הידוע בסיון. ועוד נראה לי אפשר הששי רומז ליסוד, הינו שמירת אסורי העריות שכל העולם תלוי ועומד בשמירת דבר זה, וזהו ''אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי''. ''בריתי'' רומז גם לתורה וגם לברית קדש וכנאמר: ''וראה בך ערות דבר ושב מאחריך''. שבזה תלוי סלוקה וקיומה של השכינה בתוכנו, ובכך תלוי בנין העולם וחרבנו, וידוע שבמלת ''דבר'' נרמזו תורה וברית, תורה - ודברת בם, ברית - שיך בו לשון דבור וכמאמר המשנה ''ראוה מדברת''.

ויכל אלקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלקים את יום השביעי ויקדש אתו כי בו שבת מכל מלאכתו (ב, ב-ג)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
תפארת ישראל

הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן