אלפא ביתא נ׳ - ספר אור זרוע

תוכן עניינים

א׳ קר"ש הם האותיות שק"ר אל"ף מ"ם תי"ו הם אותיות אמ"ת ומפני מה אותיות של שקר הפוכים מפני שהרשעים בעלי שקר הם הפוכים ומעשיה' הפוכים ונידונים בהפכה כמהפכ' סדם ועמורה ומפני מה אותיות של אמת הם כסדר מפני שהצדיקים דוברי אמת בלבבם עוסקים בתורת אמת הם אמת ומעשיהם אמת. ועצתם אמת ומתקיימת כדכתיב עצת ה' היא תקום כל עצה שיש בה דבר ה' היא תקום ועליהם נאמר טוב אחרית דבר מראשיתו. טוב אחרית דבר שהוא טוב מראשיתו כשמראשיתו היתה בו עצת אמת אז טוב אחריתו:

לעילוי נשמת רבי יצחק בן רבי משה

אור זרוע, ז'יטומיר תרכ"ב
דיגיטציה: ספריא
דילוג לתוכן