אלפא ביתא מ״ט - ספר אור זרוע

תוכן עניינים

א׳ צ ק ר ב׳ צד קניגון רשע זשה"כ אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. ואמ' בפ"ק דע"ז דרש ר"ש בן (עזאי) [פזי] מ"ד אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים מי שלא הלך לאסטרטיאות ולקרקסיאות של עכו"ם. דהיינו פלטרין וכל דבריהן כשהם נאספין לשחוק ולליצנות. ובדרך חטאים לא עמד זה שלא עמד בקניגיון שלהם. פי' רבינו שלמה זצ"ל קניגיון צידת חיות ע"י כלבים וכל מעשיהם לשחוק ולשמחה ודוגמתו בחולין וכי משה קניגי היה. ואמר בויקרא רבה פ' ויהי ביום השמיני. ר' פנחס או' בהמות ולויתן הם קניגון של צדיקים לעתיד לבוא ומכאן אני המחבר אומר שכל מי שהוא צד חיות עם העכו"ם ע"י כלבים בזמן הזה לא יראה בשמחת בהמות ולויתן שהם קניגיון של צדיקים לע"ל. והיינו דדרישנא צ' ק' ר' צד קניגיון רשע ורע לו שלא יזכה לראות בקניגיון של צדיקים לע"ל:

לעילוי נשמת רבי יצחק בן רבי משה

אור זרוע, ז'יטומיר תרכ"ב
דיגיטציה: ספריא
דילוג לתוכן