אלפא ביתא מ״ה - ספר אור זרוע

תוכן עניינים

א׳ פפתח פיך זשה"כ פתח פיך לאלם אל דין כל בני חלוף ואמ' בפ' השולח אמר רב יהודה אמר רב (נחמן) נאמן אדם לומר פרוסבול היה לי ואבד מ"ט כיון דתקינו רבנן לא שביק התירא ואכיל איסורא כי הוה אתי לקמי' דרב אמר לי' מידי פרוסבלא הי' לך ואבד כגון דא פתח פיך לאלם שיש מקומות שיש להדיין לרמז המענה לבעל דין:

לעילוי נשמת רבי יצחק בן רבי משה

אור זרוע, ז'יטומיר תרכ"ב
דיגיטציה: ספריא
דילוג לתוכן