אלפא ביתא כ״ד - ספר אור זרוע

תוכן עניינים

א׳ אלף בית ב׳ בבראשית רבה אמר רבי יונה בשם רבי לוי למה נברא העולם בבי"ת אלא מה בית זה סתום מכל צדדיו ופתוח מלפניו כך אין לך לדרוש מה למעלה ומה למטה מה לפנים ומה לאחור בר קפרא אמר כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו וגו'. למן היום שנבראו ימים אתה דורש ואין אתה דורש לפנים מכאן מקצה השמים ועד קצה השמים אתה חוקר ואין אתה חוקר לפנים מיכן פי' מה למעלה מזיי"ן רקיעים ומה למטה משבעה ארצות. מה לפנים קודם שנברא העולם ומה לאחור כשיכלה וא"ת מנין לו שאסור לדרוש מה יהיה בסוף העולם והלא הבי"ת פתוחה לפניה תשובה לדבר מאותה ראיה עצמה שפתוח לפניה יש כח ביד הדורש לאסור לחקור מה שיהיה בסוף שזה פתוחה לפני' משמע בין תבין את אשר לפניך ולא בקצה הארץ תתן עיניך וכן דורש בסמוך למן היום שנבראו ימים אתה דורש ואי אתה דורש לפנים מיכן:

לעילוי נשמת רבי יצחק בן רבי משה

אור זרוע, ז'יטומיר תרכ"ב
דיגיטציה: ספריא
דילוג לתוכן