איסור והיתר לרשי פ״ח

תוכן עניינים

א׳ טלה בלא כוליא. הובא לפני רבי שלא היה לו אלא כוליא אחת והכשירו ואמר ‏לן דוקא נטל אבל הקטינה עד כפול או לקתה מחמת מכה וטרפה.‏

לעילוי נשמת רבי שלמה בן רבי יצחק

דיגיטציה: ספריא
דילוג לתוכן