איסור והיתר לרשי י״ט

תוכן עניינים

א׳ אסור לאכול מצה מבעוד יום קודם שיקדש ויאמר (ד׳ ב׳) הגדה והלל שנאמר בערב תאכלו מצות שיהא חביב עליו והאוכל מצה בערב הפסח כאלו בא על ארוסתו בבית חמיו ולוקה. בתלמוד ירושלמי.

לעילוי נשמת רבי שלמה בן רבי יצחק

דיגיטציה: ספריא
דילוג לתוכן