איסור והיתר לרשי י״ד

תוכן עניינים

א׳ דיני לישה. אין לשין בפסח אלא במים שלנו בלילה מפני שבימות הגשמים חמה הולכת בשיפולי רקיע וכל העולם צונן כנגד גבהו של רקיע נמצאו מעיינות שסמוכות לשיפולי רקיע ובניסן לענין הילוך החמה עדין מימות הגשמים הוא שאין החמה הולכת בגבהו של רקיע עד תקופת תמוז, דמעיינות רותחין הילכך חשו חכמים למי רוב מעיינות שאין להם מי נהרות אלא מי בורות נובעין ממי מעיינות דבשעה שהן שאובין חמים הם לפיכך ידלם מבערב כדי שיצטננו.

לעילוי נשמת רבי שלמה בן רבי יצחק

דיגיטציה: ספריא
דילוג לתוכן