איסור והיתר לרשי י״ג

תוכן עניינים

א׳ דין ערבה. ערבה צריך לגררה שלא ישאר כזית במקום אחד. פחות מכן בטל במעוטו ואינו עובר בבל יראה כדתנן בצק שבסדקי ערבה אם יש כזית במקום אחד חייב לבער ואם לאו בטל במעוטו.

לעילוי נשמת רבי שלמה בן רבי יצחק

דיגיטציה: ספריא
דילוג לתוכן