איסור והיתר לרשי י״ב

תוכן עניינים

א׳ והני מאני דצביעי בצריף שקורין אלו״ם בין שחורים בין ירוקים בין לבנים אסורים בפסח אפי׳ חלקים דאמר אמימר חזינא למאני דקוניא דמדייתי ומדמדייתי ודאי בלעי מעיקרא אע״ג דשיעו דהתורה העידה על כלי חרס שאינו יוצא מידי דפיו לעולם.

לעילוי נשמת רבי שלמה בן רבי יצחק

דיגיטציה: ספריא
דילוג לתוכן