איסור והיתר לרשי ד׳

תוכן עניינים

א׳ טהרת סכין. הסכינין מגעילן ברותחין בכלי ראשון מפני שתוחבין בהם פעמים דבר מן היורה רותחת שעל גבי האור ואינן בכלל כל דבר אשר יבא באש ואע״פ שפעמים בהם דבר ונותנין כנגד האור לצלותן אינו מלבנין מפני שאין זה דרך תשמישו ולא דבר הכתוב אלא בשפוד ואסכלא שקורין גרביל״א שכל תשמישיו באור עד שמתלבנין.

לעילוי נשמת רבי שלמה בן רבי יצחק

דיגיטציה: ספריא
דילוג לתוכן