איך מצליחים להתפייס, ולהרבות אהבה עם החבר הפגוע?

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר אמרי יחזקאל איך מצליחים להתפייס, ולהרבות אהבה עם החבר הפגוע?
תוכן עניינים

--------

כלומר, עד עכשיו התייחסנו לחלק של "סור מרע", שלילת שמיעת לשה"ר וקריאת העיתונים. וכעת נתייחס לחלק השני של "עשה טוב", ונראה בצד החיובי, כיצד ניתן לפעול ולגשר בין שני שונאים, ולהפוך אותם לידידים ואוהבים!

הנה נעלה בזה שני הצעות של פתרון, שיתנו לאדם 'כיוון' של מחשבה, כיצד להתגבר על המכשולים, ולהחזיר את האהבה והידידות לליבו של השני:

א. עצה ראשונה - היא מפורשת בתוך התורה הקדושה.

הנה, בחומש בראשית אנו פוגשים הרבה "סכסוכים" שהיו בין אחים:
* סכסוך קין - נגד הבל אחיו.
* סכסוך ישמעאל - נגד יצחק אחיו.
* סכסוך עשיו - נגד יעקב אחיו.

והנה, בכל הסכסוכים הללו, אין אנו צריכים לחפש סיבה מה גרם את הסכסוך, כיון שבכולם יש בהם צד אחד של רשע (קין, ישמעאל, ועשיו) ועל רשעים לא שואלים שאלות! ככה זה דרך העולם, שכל רשע יש לו שנאה כלפי הצדיק!

ואולם, יש עוד סכסוך אחד בחומש בראשית, ששם לא נוכל לענות את התשובה הזאת!

הלוא הוא הסכסוך הגדול והמפורסם ביותר: סכסוך יוסף ואחיו!!! שם - שני הצדדים היו צדיקים וקדושי עליון, ובכ"ז, פרצה בניהם מריבה שהביאה לידי שנאה נוראה, שאת תוצאותיה - אנו חשים על בשרינו עד היום!

איך התפתחה כזאת שנאה איומה בניהם? הרי הם היו צדיקים ויראי שמים, ובודאי היתה כאן איזו סיבה שורשית - שהיא הבעירה את כל המדורה הגדולה!

ואם נגלה את השורש של המחלה, אולי נוכל גם לדעת איך לטפל בה כלפינו, שלא תתפתח אצלנו לממדים גבוהים.

והפתרון של שנאה מוזרה זאת, כתובה מפורש בלשון הפסוק: "וישנאו אותו אחיו, ולא יכלו דברו לשלום"!

הנה, כאן טמונה שורש המחלה! "ולא יכלו דברו לשלום"! שלא דיברו בניהם! שלא שטחו את הבעיה על השולחן! אף אחד לא סיפר לשני מדוע הוא שונא אותו! שמרו את הכל בלב, וכך התפתחה בניהם השנאה האיומה!

אם רוצים לשמור על מריבה, שתישאר על "אש קטנה" ולא תגדל ותתפתח - חייבים לשמוע אחד את השני! לדבר 'גלוי' עם הצד השני, ולשטוח בפניו את הדברים שמעיקים לנו! לספר לו על מה אנו כועסים עליו, ובאיזה דברים הוא פגע בנו, וכך, כשמנתחים את המחלוקת, וכל צד מנסה להבין ולשמוע את ליבו של השני - דבר זה מקטין את המחלוקת עד לאפס!

כשיושבים ביחד ומנתחים את שורש השנאה, במקרים רבים מגלים, שהצד השני אינו "אויב גדול" שלנו, כפי שחשבנו בהתחלה, והפגיעה שהשני פגע בנו - אינה כ"כ כואבת, כפי שניפחנו זאת בדמיון שלנו, וכך מגיעים לאט לאט לידי הבנה והתפייסות, עד שהשנאה מהלב הולכת ונעלמת!

ואולם עיקר העיקרים: לא לשמור דברים בלב! אם יש סכסוך קל בין שני חברים - לשטוח מיד את כל הדברים על השלחן, ולדבר וללבן בניהם - מַהֵם הדרישות שלו מהשני, ולאיזה "פשרה" אפשר להגיע בניהם!

וכך מגלים פתאום, שבאמת יש רקע משותף של ויתור והבנה משני הצדדים, ובדרך זאת 90% מכל המריבות - יעלמו!

בדוק ומנוסה!

[ויסוד זה של "הידברות" בין הצדדים, אינו רק 'רעיון' מקורי, אלא הוא נפסק להלכה ברמב"ם הלכות דעות (פרק ו' הלכה ו') וזה לשון הרמב"ם שם:

"...כשיחטא איש לאיש, לא ישטמנו וישתוק, כפי שנוהגים הרשעים... אלא מצוה עליו להודיעו ולומר לו: "למה עשית לי כך וכך"? ולמה חטאת לי בדבר פלוני"? וכו'.

וא"כ, הרי לנו מפורש, שזו הלכה מפורשת ברמב"ם, שיש 'מצוה' לדבר עם הצד השני, וללבן ביחד את סיבת השנאה! ומי שלא רוצה להיות "גָּלוּי" עם השני, אלא מעדיף להישאר איתו "בְּרֹגֶז" ולצבור את כל השנאה בליבו - פוסק עליו הרמב"ם שהוא נקרא אדם "רשע"! מבהיל!

וכעין זה מצינו גם בגמרא סוטה (דף מ"א) "שלשה הקב"ה שונאן, ואחד מהם זה... "המדבר אחד בפה ואחד בלב"!!! עיי"ש.]

זאת עצה אחת, כיצד אפשר להשקיט את אש השנאה, ולהגיע לידי מצב של הידברות והתפשרות בין שני הצדדים.

ב. עצה שניה - להתפייסות עם השני:

ועצה זו היא בעיקר לאותם אנשים, שכבר ניסו לדבר וּלְפַתֵּח שיחה עם הצד השני, ובכ"ז נתקלו ב"קיר אטום"! הצד השני ליבו סתום ואטום, ואינו מוכן לדבר ולפתוח את ליבו, ולהגיע לידי הידברות והתפייסות - גם אז - אל יאוש! עדיין יש תקווה להטות את ליבו לצד הטוב!

כיצד? ע"י שהצד הראשון יְפַתֵּחַ בליבו אהבה כלפיו, ודבר זה ישדר לו אוטומט - גלים של אהבה חזרה! שכן כלל גדול בידינו: "כמים הפנים לפנים - כן לב האדם לאדם"! כלומר, שהקב"ה נתן לאדם שפה מיוחדת, כיצד יוכל "לקנות" את ליבו של חברו, ושפה זאת קוראים לה: שפת הלב!!!

אם אדם בתוך תוכו מסיר כל תרעומת וכל שנאה מליבו כלפי השני, ומגדיל את האהבה והרחמנות שלו כלפיו, דבר זה משדר "גלי רֶנְטְגֶן" לתוך ליבו של השני, והוא פתאום חש מאליו רגשי חיבה אל חברו! בדוק ומנוסה! רק תתחיל אתה להיות גמיש ורך כלפי שונאך - ואז תראה - איך שבאופן אוטומטי, ליבו של השני נימשך אליך כמו "מטה קסמים"! השנאה נשברת בתוכו, וליבו נפתח לְחַדֵּשׂ שוב את האהבה!

וזוהי עצה השניה, כיצד אפשר לקנות את ליבו של חברך. פשוט - למצוא עליו צד של 'לימוד זכות' שבאמת הוא לא אשם בכל השנאה הזאת, וכך לשדר אליו כל הזמן אותות של 'חיבה וסלחנות', דבר זה יש לו כוח השפעה עצום, כדי לרכך את ליבו של השני!

נעלה כאן סיפור נפלא, שימחיש לנו היטב, כיצד אפשר להפוך את האדם - מהקצה לקצה! משונא - לאוהב! מקנאי - לידיד! וזאת, ע"י קצת יחס ותשומת לב, שיתנו לו מהצד השני!

המעשה אירע עם ר' צבי פינקל (שהיה מגדולי המוסר בדור הקודם, ומכונה בשם "הסבא מסלבודקא"). פעם, כשהיה בימי צעירותו, נזדמן לו לעבור דרך השוק בעיר של וילנא, ולפתע הוא רואה אשה רוכלת אחת, שעמדה בשוק ומכרה 'פולים' - שלפתע החלה לצעוק בצרחות איומות על אחת משכנותיה, שהיתה "מִתְחָרָה" שלה, ולקחה לה את הקליינטים. אשה זאת חירפה וגידפה את חברתה בקולי קולות, עד שֶׂקֶּצֶף רב הותז מפיה, פניה כוסו בזיעה קרה, וכל גופה היה רועד מרוב רתיחה ועצבים!

אנשים שהסתכלו מהצד, עמדו משתוממים לנוכח השנאה האיומה שהיה לרוכלת כלפי חברתה, שהיתה כולה 'אדומה' מרוב שנאה וכעס. ושיערו לעצמם, שבודאי יקח זמן רב עד שיעבור זעמה, ותצליח להירגע מהכעס הגדול שלה.

ואולם, לתדהמת כולם, המצב רוח של האשה השתנה בין רגע מהקצה לקצה! מרתיחה של עצבים - לרוגע ושלווה! מפרצוף אָדֹם ואכזרי - לפרצוף סלחני עם חיוך על הפנים!

וכיצד זה קרה? הנה בעודה קופצת ורוגזת, ניגש לעברה אדם מן השוק בכדי לקנות 'פולים' בכמה פרוטות - ואז ראו כולם את השינוי המפתיע שחל במצב רוחה של האשה! היא "שכחה" פתאום מכל הכעס והשנאה שלה, והחלה להתנהג כאשה עדינה וטובת לב! פניה צהלו, וחיוך נרחב עבר על שפתותיה! באדיבות רבה התפנתה אל הלקוח, ונתנה לו את מבוקשו, כאילו לא אירע דבר!

ממש שינוי מהקצה לקצה! חיוך אחד ופרוטה אחת - הצליחו להשקיט את כל הכעס והעצבים שהיו גועשים בתוך ליבה של האשה! ומה שאלף מילים ותוכחות לא היו עושים - עשתה פרוטה אחת קטנה של לקוח אחד!

המקרה הזה גילה ל"סבא מסלבודקא" סוד גדול בכוחות הנפש של האדם: לפעמים אפשר להפוך את האויב הגדול ביותר - לאוהב הגדול ביותר! וזאת ע"י מילה אחת של שבח, או מחמאה טובה, ולפעמים אפילו בחיוך קל או במילה אדיבה אחת - אפשר "לקנות" את לב האדם, ולרכך בכך את כל רשעותו! את כל השנאה, ואת כל הכעס והעצבים שלו, ואת כל הרשעות שלו - את הכל אפשר להמיס - ע"י מילה לבבית אחת! בקצת כבוד וקצת חנופה, אפשר לקנות את ליבו של השני, ולהפוך את הקנאה והשנאה - לחברות וידידות!

[ ודבר זה אנו רואים בחוש, במציאות היום יומית שלנו! ולדוגמא: רכב שמבקש לפנות 'שמאלה', ולהשתלב בתוך התנועה הזורמת, יש לפניו שני אפשרויות:

א. או "להיכנס בתוך המכוניות" ולהכריח בכך את התנועה שתעצור, ותאפשר לו לפנות שמאלה. ודבר זה עלול לקומם עליו את כעסם של בעלי המכוניות, ועלול להגיע לידי תיגרת ידיים, ואפילו לידי שליפת סכינים! (והיו דברים מעולם).

ב. ומאידך, ישנה אפשרות שניה, קלה ופשוטה יותר: פשוט, לקנות את ליבו של השני, ע"י טיפה של כבוד! כלומר, לעשות בידו תנועה אחת של 'חנופה' - לרכב שנוסע מולו, ולרמוז לו, שיואיל בטובו לאפשר לו זכות קדימה לפנות שמאלה!

ואז במקרה הזה, הוא שבר את הקש שעל גב הגמל! אפילו את ליבו של האכזר ביותר, הוא הצליח להמיס למים - ע"י שנתן לו את ההרגשה ש"הוא האדון, ואני זקוק לו"!

אָה! מה יכולה לחולל מילה אחת של מחמאה טובה, או אפילו תנועה אחת של חנופה!! ]

זהו סוד ההצלחה, כיצד ניתן לכבוש את ליבו של השונא הגדול ביותר - לאוהב הגדול ביותר! ושומע לעצה – חכם.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יחזקאל ס' שליט''א
אמרי יחזקאל

הרב יחזקאל ס' שליט"א
מהדורה חדשה ומתוקנת סיוון תשע"ב חודש מתן תורה
אוצר מאמרים נפלאים בעניני השגחה פרטית, שכר ועונש.
דברי חיזוק, רעיונות מוסר, והשקפת התורה
בהסברה בהירה ומיוחדת לבני דורנו.
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן