אורו של משיח בוקע מתוך כיסוי והסתר - ספר דוד המלך ועוצמת התהילים

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר דוד המלך ועוצמת התהילים אורו של משיח בוקע מתוך כיסוי והסתר - ספר דוד המלך ועוצמת התהילים
תוכן עניינים

--------

כל השתלשלות הגעתה של נשמת דוד המלך לעולם הזה, היא בחשאי ובכיסוי גדול ועצום. כל המהלך הזה מאוד לא טבעי, והכל - כדי להחביא ולהסתיר את דוד המלך, את משיח בן דוד מפני ההפרעות והקטרוגים של הס.מ. והכיסוי וההסתר הזה גם מתקנים את חטא האדם הראשון על שעשה בגָלוי ובפרהסיה.

נשמתו הקדושה והעצומה של דוד המלך, מגיעה לעולם הזה בכיסוי גדול ובהסתר עצום. היא צומחת ובוקעת מהבלתי צפוי ומהבלתי אפשרי. מהאנשים, המקומות והמצבים אשר אין שום אפשרות לדמיין שדרכם יכולה להגיע נשמה קדושה כזו - משם היא מגיעה. מי היה יכול לדמיין שדוד המלך המשיח יגיע מביתם של עובדי עבודה זרה? מתרח הרשע השקוע בעבודת האלילים? מבני תרח אשר נולדו מאם נידה עובדת עבודה זרה - אמתלאי בת כרנבו? מאברהם - בן תרח? מנחור - בן תרח? מבני נחור: בתואל ורבקה? מלבן בן בתואל עובד עבודה זרה אשר הוליד את רחל ולאה, זלפה ובלהה שהולידו את כל שבטי ישראל? מהרן - בן תרח? מלוט בן הרן? מלוט - הבא על בנותיו? מיהודה - הבא על כלתו? מבועז גדול הדור - אשר נשא מואביה? מניצבת בת עדיאל אשת ישי - החשודה בהריון של ממזר?

החל מאדם הראשון ולאורך כל הדורות ובכל שושלת בית דוד, אנו רואים שמירה באמצעות כיסוי והסתר:

דרך [הנֶפֶל] - דוד המלך אשר הוקצו לו רק 3 שעות של חיים בעולם הזה, ובכל זאת חי 70 שנה כנגד כל הסיכויים, על חשבון 70 שנות מתנת החיים אשר קיבל מאדם הראשון.

[דרך תרח] - משיא הטומאה ועבודת האלילים נולדו עמודי העולם: [אברהם], ממנו יצחק וממנו יעקב, וממנו יהודה - משיח בן דוד, ויוסף - משיח בן יוסף.

תרח - הוליד את [נחור], וממנו בתואל וממנו רבקה וממנה יעקב. ומבתואל נולד גם לבן אשר ממנו נולדו האמהות הקדושות: רחל ולאה, זלפה ובלהה (שהיו בנותיו מפילגשיו) - אשר הולידו ליעקב את 12 שבטי ישראל.

תרח - הוליד את [הרן], שהוליד את לוט.

דרך [לוט] - שבא על שתי בנותיו והוליד שני עמים מאוסים: מואב ועמון. שמהם יוצאות שתי מרגליות טובות: רות המואביה ונעמה העמונית - אשת שלמה המלך ואֵם רחבעם המלך, ממשיך שושלת בית דוד לאחר מות אביו שלמה המלך.

דרך [יהודה] - שבא על כלתו וממנו נולד פרץ, אשר מזרעו נולד בועז.

דרך נישואי [בועז ורות המואביה] - אשר מיד לאחר ליל הכלולות מת בועז, ונגרם בזה ספק לגבי התרת מואביה בקהל ישראל.

דרך [ישי] - שהיה צדיק שלם ועצום שלא טעם חטא מימיו, גדול הדור שהוליד בנים מוצלחים וצדיקים, אשר הוכיחו שההלכה בדבר מואביה היא הלכה לא נכונה - עד לידת דוד ונידויו, מחשש שנולד ממזר המכתים את כל משפחתו.

רק מתוך הכיסוי יכול להתרחש הגילוי. מתוך החושך של הכיסוי בוקע אורו של משיח, מתוך הבלתי אפשרי נולד דוד המלך אשר מצאצאיו ימלוך מלך המשיח לעולם ועד. כל הכיסוי והסתרת הופעתה של נשמה ענקית זו, הוא כדי לבלבל את הס.מ. ולמנוע ממנו לקטרג ולהפריע לנשמת דוד המלך הקדושה להגיע לעולם הזה, ולהזריח את אורו של המשיח בעולם. (בדומה לשעיר המשתלח לעזאזל ביום הכיפורים, ותקיעת השופר בראש השנה ויום הכיפורים, כדי לבלבל את הס.מ. ולמונעו מלהפריע ולקטרג על ישראל).

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרבנית המחברת

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרבנית שלומית גד זצ''ל
דוד המלך ועוצמת התהילים

הרבנית שלומית גד זצ''ל

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן