הספר: ספר שו"ת שאול שאל - חלק ב

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת שאול שאל - חלק ב
שו"ת שאול שאל - חלק ב
בפתח השער
הלכות נשיאת כפים
שאלה א: כהן שנשא כפיו במנין אחד האם יכול שוב לישא כפיו במנין אחר בברכה.
שאלה ב: כשאין לכהן מים ליטול ידיו האם רשאי לעלות בלא נטילת ידים.
שאלה ג: לוי תלמיד חכם, וכהן עם הארץ, האם צריך הלוי ליצוק מים על ידי הכהן.
שאלה ד: הגיע השליח ציבור לרצה ועקר הכהן רגליו ליטול ידיו ושהה במקום הנטילה עד מודים האם נחשב שעקר רגליו.
שאלה ה: האם צריך להקריא לכהנים או לכהן יחיד מילת יברכך.
שאלה ו: כהן שקולו חלש האם יכול לישא כפיו.
שאלה ז: האם עונה שליח ציבור אמן אחר שברכו הכהנים אשר קדשנו בקדושתו של אהרון, ואחר סיום כל פסוק.
שאלה ח: כשהכהן הוא שליח ציבור ואין כהנים אחרים בבית הכנסת כיצד ינהג.
שאלה ט: כהן שלא התפלל ואמרו לו לעלות לדוכן ואם יעלה יעבור זמן תפילה כיצד ינהג.
שאלה י: כהן שהגיע לגיל מצוות אך עדיין לא נתמלא זקנו מה דינו לנשיאות כפים.
שאלה יא: האם יש נשיאת כפים במנחה של תענית.
שאלה יב: החולם חלום ונפשו עגומה עליו ואין כהנים היכן אומר רבונו של עולם וכו'.
הלכות סוף התפילה
שאלה יג: מה דין נפילת אפיים בבית האבל כל שבעה.
שאלה יד: בראש חודש או בחנוכה כשמתפלל בבית האבל האם אומר הלל.
שאלה טו: באיזה אופן יש איסור תורה להשתחוות על אבן משכית ובאיזה אופן אסור מדרבנן ובאיזה אופן מותר.
שאלה טז: שמע קדושה של ובא לציון והוא עדיין לא התחיל אשרי כיצד ינהג.
שאלה יז: עד איזה מקום בתפילה אסור לאדם לצאת מביהכנ"ס.
שאלה יח: באיזה אופן מותר לומר את התרגום של קדושת ובא לציון בקול רם.
שאלה יט: האם חייב להשתחוות כשאומר ואנחנו משתחוים בעלינו לשבח.
שאלה כ: מי שיש לו אב ואם האם מותר לו לומר קדיש יתום.
שאלה כא: האם אומרים ברכו לפני עלינו לשבח בשבת.
שאלה כב: כיצד סדר הגבהת התורה להראות לעם. ומתי אומרים פסוק "וזאת התורה".
דילוג לתוכן