הספר: ספר שו''ת גם אני אודך - ג'

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו''ת גם אני אודך - ג'
סימן כו - דילג פסוקים אם צריך לחזור לקרות שמו"ת
סימן כז - כוונה בקריאת שמו"ת
סימן כח - קריאת ההפטורה שמו"ת
סימן כט - השלמת שמו"ת
סימן ל - קריאת תרגום כסדרן אבל לא מסודר עם המקרא
סימן לא - קריאת תרגום בשעת קריאת התורה
סימן לב - קריאת שמו"ת בעל פה
סימן לג - עמידה בקריאת עשרת הדברות שמו"ת
סימן לד - שמו"ת באמצע פסוקי דזמרה
סימן לה - ברכת על ביעור חמץ לנוסע מביתו לפני פסח
סימן לו - הנחת פתיתין בבית הכסא לבדיקת חמץ
סימן לז - אכל בלי הסיבה וכשרצה לחזור ולאכול בא רבו לביתו האם צריך לאכול שנית
סימן לח - כפאו ואכל מצה למה יצא, ובדין הסיבה ליהודים במחנות הריכוז שמסרו נפשם לאכול מצה
סימן לט - אמר "ברך" בליל הסדר אם הוי כהיסח הדעת
סימן מ - טיולים בימי הספירה
סימן מא - לברך שהחיינו בימי הספירה על ארון חדש
סימן מב - חידוש רהיטים בימי הספירה
סימן מג - שאלו חבירו כמה ימי הספירה כיצד ינהג
סימן מד - אם כוונה מעכב בבקשת זכרנו לחיים
סימן מה - סיכוך בסכך של קדושת שביעית
סימן מו - טעם נוסח הברכה להדליק "נר" ולא נרות חנוכה
סימן מז - נרות שעוה לבד או נרות שמן עם חבירו
סימן מח - מדליק בחלון אם יעדיף צד ימין
סימן מט - הדליק נר חנוכה במקום שאין נראים גם לו אם יצא
סימן נ - מה עדיף מנורה מכסף טהור או מגילה בכתב מיוחד ליופי
סימן נא - חתן אם מדליק במנורה שקיבל ממחותנו
דילוג לתוכן