הספר: ספר משפטי ישראל - על חגי ומועדי ישראל

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר משפטי ישראל - על חגי ומועדי ישראל
משפטי ישראל - על חגי ומועדי ישראל
לקראת אלול חרדה ילבש
אלול ימי רצון לקרבת הנבראים לבורא
''אני דודי ודודי לי''
סבות רפיון ההתעוררות בחדש אלול
העצה להתבונן אם גדולי ישראל פחדו מאימת המשפט כל שכן אנו
יתבונן במהות ערך החיים, שאותם עלול לאבד במשפטו
התבוננות בעמק הדין והמשפט, עצה להתרגשות וחרדה בחדש אלול
התבוננות בהנהגת ''מדה כנגד מדה'', כעצה לחרדת הדין
התבוננות במציאות המשפט ואשר אין ותור אלא על ידי תשובה
סכום
לדורות הקודמים היה די ברמז תקיעת השופר להזכירם חרדת הדין
כמה סבות המסלקות חרדת הדין והמשפט - סבה א: כח ההרגל
כח ההרגל כסבה לחטא
סבה ב: קשיות ערף - קשיות ערף חמורה מהרגל
העצות לשתי סבות הנ''ל מוסר ותפלה
חיצוניות מעוררת הפנימיות על ידי שנוי הרגלים
סבה ג: הסרת פחד המשפט מלבנו כיון שאיננו חפצים במשפט
הפחד מהדין - סבה לתשובה
מחשבות האדם והרגשיו תלויים ברצונו
העצה לצאת מהשגרה להמחיש בפעל מעשי
העבודה המעשית בחדש אלול
סבה ד: ''בשרירות לבי אלך''
הבטחון השאננותי נובע מהפקרות
להכניע מדת ''בשרירות לבי אלך'' - קבלת תוכחה
סטיה מדרך הטוב, תוצאת שרירות הלב
דילוג לתוכן